T E C H N I C A L Manuals CE F A Q ??

Partnernätverk:

Cinderella Eco Sverige - Box 20216 - Bromma   +46 86152525         
Raita BioBox - se lista av återförsäljare         -             https://raitabiobox.se/vara-aterforsaljare/
Raita Domestic - Vantaa  +358 400 503 591           
R a i t a P r o
Byrån, utställning, försäljning:  Sexansvägen 25 FI- 01380 Vanda (ring och kom överens om besök) +358 400 912 111
+358 400 856486 helpdesk@raita.com
Utställning, leveranser, service: Astrakansvagen 194 FI- 05200 Rajamäki (öppen vardagar 8-16) +358 40 5170489

Kontakta

                                                                              Ali Frantzi          Ilkka Raita      Kirsi Raita       Mikael Raita      
Raita Environment är specialist på miljöteknik. Vår passion är utveckla och tillverka miljövänliga, hållbara produkter och metoder för boende. Med våra system, vill vi lämna så lite koldioxid fotavtryck och miljöpåverkan som möjligt på vår jord. Förutom miljöfördelarna är våra produkter också prisvärda. Avfall och avloppsvatten renas och tas tillvara nära sitt ursprung. På så sätt är anskaffnings- och driftskostnader överkomliga, systemen säker, oberoende. Vår verksamhet inom miljöteknik började på 1950-talet I Finland arbetar man med vattenbrunnsteknik. Under decennierna vår verksamhet och kompetensområden har förfinats till att vara ledande miljöteknikutvecklare, tillverkare och expert. Vårt företag är känt som en pålitlig och respekterad operatör. Hundratusentals av våra produkter används på olika platser I Finland och utomlands. Våra kompetensområden är bland annat biotoaletter, gråvatten- och regnvatten- rening, rening av avloppsvatten och kompostering.
Vattenbrunnteknik1952
Miljöteknik 2022