© Raita Environment 2023
Vår passion är utveckla och tillverka miljövänliga, hållbara produkter och metoder för boende. Med våra system, vill vi lämna så lite koldioxid fotavtryck och miljöpåverkan som möjligt på vår jord. Förutom miljöfördelarna är våra produkter också prisvärda. Avfall och avloppsvatten renas och tas tillvara nära sitt ursprung. På så sätt är anskaffnings- och drifts - kostnader överkomliga, systemen säkra och självständiga. Vår verksamhet inom miljöteknik började på 1950-talet i Finland med vattenteknik. Under decennierna vår verksamhet ochkompetens- områden har förfinats till att vara ledande miljöteknik-utvecklare, tillverkare och expert. Vårt företag är känt som en pålitlig och respekterad operatör. Hundratusentals av våra produkter används på olika platser I Finland och utomlands. Våra kompetensområden är bland annat biotoaletter, gråvatten- och regnvatten- rening, rening av avloppsvatten och kompostering.
helpdesk@raita.com
Byrån, utställning, försäljning:  Sexansvägen 25 FI- 01380 Vanda +358 400 912 111
Leveranser, service: Astrakansvagen 194 FI- 05200 Rajamäki +358 40 5170489
Raita Environment är specialist på miljöteknik.
T E C H N I C A L Manuals CE F A Q ??
CinderellaEco Stockholm    +46 86152525       
Raita Environment Finland +358 50 4701115 
https://raitabiobox.se/vara-aterforsaljare/