Apuna projektisi toteutuksessa

Jätevesitietoa alan

ammattilaiselta!

Autamme projektisi toteutuksessa

Jätevesiprojektin toteutukseen on monia vaihtoehtoisia toteutusmalleja. Me olemme erikoistuneet menetelmiin, jotka voidaan “räätälöidä” kohteeseen. Käyttämällä hyväksi olemassaolevia kaivoratkaisuja, jätevesilinjastoja saavutetaan merkittäviä säästöjä. Lisää säästöä saavutetaan tehostetulla jätevedenkäsittelyllä, jolla pienennetään ylijäämälietteen määrää. Loka-auton tyhjennysväli pidemmäksi tai lietteen kuivaus ja kompostointi kiinteistöllä säästää kustannuksissa. Valikoimastamme on myös wc-ratkaisuja, joilla saadaan merkittäviä säästöjä. Olemme mielellään mukana projektin suunnittelussa ja myös hyväksytyn suunnitelman toteuttamisesssa. Pyydä maksuton kartoitus meiltä. Käytössämme on osaava henkilöstö ja paikallisia yhteistyökumppaneita.

Myös järkevät wc

järjestelmät

kauttamme!

Autamme projektisi toteutuksessa

Myös wc-järjestelmäksi on monia vaihtoehtoisia toteutusmalleja. Valikoimassamme on ympäristövessoja, myös wc-istuimella varustettuja ratkaisuja. Umpisäiliöitä kokoluokassa 0,5 - 80 m3, myös matalia malleja. 
Koko paketti alan ammattilaisilta!    RAITA Pro!
Nyt on viimeinen hetki laittaa JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT
KUNTO    N!
HUOM! Määräaika päättyy 31.10.2019
§  Talousjätevesiasetus  ja ympäristönsuojelulaki
Ympäristönsuojelulain    (527/2014)    muutos    (19/2017)    ja    sen    perusteella    annettu    uusi    hajajätevesiasetus    (157/2017)    tulivat    voimaan    3.4.2017.    Sääntelyä kohtuullistettiin hallitusohjelman mukaisesti. Asetus koskee kaikkia uudisrakennuksia ja kiinteistöjä, joissa tehdään rakennus- tai toimenpidelupaa vaativia korjaus- tai muutostöitä. Ranta-alueilla     ja     pohjavesialueilla     jätevesien     käsittelyjärjestelmän     on    täytettävä   kunnan   ympäristönsuojelumääräyksissä   määrätty   perustasoa    ankarampi puhdistusvaatimus 31.10.2019 mennessä. Joissakin kiinteistöissä nykyisten järjestelmien uudistaminen riittää ja toisissa on koko järjestelmä uusittava. Jätevesijärjestelmien uusiminen vaatimukset  täyttävälle tasolle edellyttää ammattimaisa suunnittelua ja rakentamista.

Kustannuslaskelmia

                     

 - wc järjestelmät

Miksi myös wc-järjestelmä on järkevä mitoittaa kohteeseen??

WC:n jätevesissä on 40- 60 % orgaanisesta kuormasta, 85 % fosforista ja 90 typesta. Kun se erotellaan voidaan jätevesien käsittely järjestää edullisesti. (kts BioBox, HS bio Kun wc vesi kerätään umpisäiliöön ja kuljetetaan muualle kustannukset muodostuu umpisäiliön tyhjennyksistä (Esimerkkilaskelmassa kun käyttäjiä huoneistossa on 3 (käyttäjävrk määrä vuodessa 150): Umpisäiliön tilavuus (L) 2000 6000 10000        Tyhjennyskertaa vuodessa                   15             5     2         Vuosikustannus (100-120/ tyhjennys)      1500-1800 €          500-600 €            200-240 €  Ympäristöwc:llä tyhjennyskustannuksia ei ole (ainostaan kompostirouheen hankintakustannus!! Tutustu moderneihin ympäristöwc laitteisiin: Sisätiloihin EV in kompostoiva vessa Sisätiloihin AQ bio kompostoiva vessa wc istuimella Ulkorakennukseen EV out kompostoiva vessa