Toteutus

Raita toimintakuu

RAITA toimintatakuu - järjestelmämme toimivat Suomen puhdistusvaatimustason mukaisesti. Takaamme, että tuotteemme toimivat viranomaismääräysten mukaisesti. Edellytyksenä on laitteen oikea mitoitus - "oikea laite sille soveltuvaan kohteeseen" sekä ohjeiden mukainen käyttäminen. Ota huomioon laitetta valittaessa - valikoimamme on markkinoiden laajin - että sovelluksia on useita. Tarjoamme ilmaisen kartoituksen, jonka avulla juuri sinun kohteeseesi löytyy oikea sovellus laitteestamme.

Raita Laatutakuu

- järjestelmämme on rakennettu Suomen rakennusvaatimustason mukaisesti Olemme testanneet järjestelmämme - ne vastaavat korkeinta laatua sekä puhdistustehon, että kestävyyden osalta. Laitteemme perustuvat Suomen säännöstöjen  mukaiseen mitoitukseen sekä muihin viranomaismääräyksiin ja vaatimustasoihin.

Laatu- ja ympäristöohjelma

Toimimme tiukan laatu - ja ympäristöohjelmamme mukaisesti - korkealla laadulla ja ympäristöystävällisyydellä kaikessa toiminnassamme.

Toteutus yhteistyössä yhteistyökumppaneiden

kanssa

Usein projektin toteutuksessa on mukana yhteistyökumppaneitamme.
Apuna projektisi toteutuksessa
Koko paketti alan ammattilaisilta!    RAITA Pro!
Nyt on viimeinen hetki laittaa JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT
KUNTO    N!
HUOM! Määräaika päättyy 31.10.2019
§  Talousjätevesiasetus  ja ympäristönsuojelulaki
Ympäristönsuojelulain    (527/2014)    muutos    (19/2017)    ja    sen    perusteella    annettu    uusi    hajajätevesiasetus    (157/2017)    tulivat    voimaan    3.4.2017.    Sääntelyä kohtuullistettiin hallitusohjelman mukaisesti. Asetus koskee kaikkia uudisrakennuksia ja kiinteistöjä, joissa tehdään rakennus- tai toimenpidelupaa vaativia korjaus- tai muutostöitä. Ranta-alueilla     ja     pohjavesialueilla     jätevesien     käsittelyjärjestelmän     on    täytettävä   kunnan   ympäristönsuojelumääräyksissä   määrätty   perustasoa    ankarampi puhdistusvaatimus 31.10.2019 mennessä. Joissakin kiinteistöissä nykyisten järjestelmien uudistaminen riittää ja toisissa on koko järjestelmä uusittava. Jätevesijärjestelmien uusiminen vaatimukset  täyttävälle tasolle edellyttää ammattimaisa suunnittelua ja rakentamista.