R a i t a P r o T E C H N I C A L Manuals CE F A Q ??
Användning av bioavfall och sortering av nyttiga fraktioner på fastigheten         - 80 - 90 % mindre koldioxidavtryck vid avfallshantering (transport och samling sparar)         - avfallsåtervinningsgrad 85 -100 % Dagvattenutsläpp         - 90 - 100 %: lägre utsläpp vid kraftiga regn. En alternativ metod med vattenåteranvändning för "gröna tak" i stadsfastigheter. Öka graden av självförsörjning i livsmedelsförsörjningen.         - 50- 75 % av den årliga mängden grönsaker som produceras i fastighetsintegrerade växthus.
Förnybar energi med solel och ett hushållsvattensystem          - 30- 75 % av energin från förnybara källor

HÖGRE NIVÅ I VATTEN OCH AVFALL ÅTERVINNING MENAR LITEN KOLDIOXIDAVTRYCK:

HUR 80 % AV AVFALLET OCH 90 % AV VATTEN ÅTERVINNS MED RAITA:S

TEKNIK:

ECO-SMART VATTEN OCH AVFALL ÅTERVINNING:

Regn-, grå-, avloppsvatten
90 %
Bio-, toalettavfall
80 %