Raita BioKem reningsverk tillverkas i Finland. Raita reningsverk har levererats sedan 1970 och i bruk det finns tusentals av dem. Det unika RaitaMulti-programmet med Siemens logik driver reninsgverkets funktioner. Alla komponter är av toppklass. BioKems reningsresultat är av BAT klass (bästa tillgängliga teknik.) Anskaffnings- och driftskostnaderna är låga och rengöringsresultatet är väldigt högt. BioKem kan också utrustas slamtorkning och kompostering system, varvid den tömning med slambil är inte nödvändigt. Underhållsintervallet är långt. Reningsverkets livslängd är 50-100 år.
Det förnuftiga minireningsverket:  BAT-rengöringsresultat lång livslängd toppkomponenter låga driftskostnader  
BioKem XL
BOD 90-100 % | Ntot 50-80 % | Ptot 90- 100 % | 100 % Bact.
Puhdistusteho
BioKem XL
CE
EN 12566-3
 Smart Sewage Cleaner    - no impact to the environment