BioKem XL
Raita BioKem minireningsverk är utvecklade i Finland. Raita har utvecklat och producerat  minireningsverk sedan 1970-talet. Det finns flera tusen av Raita BioKem minireningsverk i bruk. RAITA MULTI optimerar BioKems funktioner för olika driftsförhållanden automatisk.. RAITA BioKem är BAT klass (bästa tillgängliga teknik). Investeringskostnaderna och driftskostnaderna är låga och reningsgraden är hög. Dessutom BioKem har flera variationer för slambehandlingen. Slammet kan separeras och komposteras i reningsverket
Miljön uppskattar - ingen påverkan.                    -  smart avloppsrenare -  
BioKem          by Raita Environment
BOD 90-100 % | Ntot 50-80 % | Ptot 90-100 % | 100 % Bact.
Renings effektivitet
BioKem XL
 BioKem S
CE
EN 12566-3