Fördelarna med BioKem XL

Pålitlig drift

BIOKEM XL har utvecklats för större applikationer; byar, små städer, för rening av avloppsvatten inom lantbruk, hotell m.m. BIOKEM XL i storleksintervallet 5-500 m3 / 24 h, skräddarsydd, kostnadseffektiva, självreglerande och fjärrstyrda avloppsreningsverk.

Högsta reningsprestanda

| BOD - 90 - 99 % | Ptot - 90- 99 %  | Ntot - 40 - 90 % |

BIOKEM XL skräddarsys efter applikationens/ objektets behov.

Kostnadseffektiv

Att skaffa ett BioKem reningsverk är billigare än en avloppsanslutning förvärv för ett centralt reningsverk. Driftskostnader ingår också mindre eftersom avloppsvattnet renas nära sin källa.

Miljövänlig

BioKem är det mest miljövänliga reningsverket att välja på (det bästa tillgängliga tekniken). Se effektiviteten av BioKem rengöring. Andra punkter: Sparar avloppsvattentransport och pumpning. Energibehovet är mycket lågt. Avfall återvinns på plats (ingen infrastruktur) - se även slam komposteringsalternativ för behandling. Lång livslängd 50-100 år). Materialet är återvinningsbart. Mot bakgrund av dessa faktorer är BioKem koldioxidavtrycket mycket litet (en bråkdel av kommunalt avloppsvatten koldioxidavtryck för stor sambehandling).
BOD7 mg/l
SS mg/l
P tot  mg/l