Effektiv avloppsrening för småhus - fritidshus

vi har även större modeller

RAITA BIOKEM fördelar:

1) Kompakt - låg installationsdjup.

RAITA BIOKEM är ett reningsverk utvecklat för småhus och fritidshus. På grund av sin lilla storlek är den lätt att installera. Erforderlig yta är 2-3 m2

2) Effektiv - hög kapacitet i en liten enhet.

RAITA BIOKEM är mycket effektivt. Vi har utvecklat Raita Multi- processen för små städningsproblem. Andra metoder som biofilter, jordfiltrering/absorption, dubbelrör kräver 3-10 gånger större yta.

3) Driftskostnader till ett minimum.

RAITA BIOKEM har flera alternativ för slambehandling. - Slammet kan samlas upp för kommunalt system av en tankbil. – Slammet kan även torkas och komposteras, så att det inte blir någon tömningskostnad alls.

4) Lång livslängd (50-100 år)

Systemets livslängd är 50-100 år. Vi har erfarenhet sedan 1960-talet av RAITA avloppsrening. Andra metoder som biofilter, jordfiltrering/absorption förnyas vart 10- 30 år.

5) Renoveringsmodell tillgänglig

RAITA BIOKEM har en renoveringsmodell för renovering av gamla system. Gamla septiktankar kan användas.

6) Lämplig för semesterboende

RAITA Multi process reagerar snabbt på varierande belastningar.

7) Många installationsalternativ.

RAITA BIOKEM installeras vanligtvis på marken. Den kan även installeras inomhus, till exempel i en källare, i en container.

8) Expertrådgivning och dimensioneringsservice.

Lång erfarenhet - vi erbjuder den bästa lösningen för alla objekt.
CE
BioKem          by Raita Environment
Planerings-installationshjälp
Teknisk info
        Webshop