BioModule          by Raita Environment

Raita Biomodule -  M och L

Biomoduler används för rening av gråvatten och avloppsvatten. Den är gjord av två storlekar. •M - 60x60x20 cm - kap 70 l/ 24 h/st •L - 120x60x20 cm - kap 120 l /24 h/st

Bästa förutsättningarna för mikrobiell rening

Raita Biomodule förbättrar biofiltrering - Biomodul har inuti 9 m2 (M) eller 16 m2 (L) område för mikrobiell rening med rätt fukt och luftflödesförhållanden.

Mindre infiltrationsfält och biobäddar

Biomoduler för infiltration (efter slamavskiljare eller BioBox) passar i 30 % av område jämfört med infiltration utan dem. Biomodule som biofilterbädd - det kräver mindre än 50 % av höjden (ca 60 cm istället på 120 cm) jämfört med traditionellt filtreringsbädd.

Bättre rening

Biomoduler används för att förbättra markens reningseffekt. - t.ex. när utloppet av renat avloppsvatten är i närheten av en sjö, flod eller havet.