BioKem XL
Raita BioKem puhdistamot on kehitetty Suomessa. Raita on kehittänyt ja valmista- nut puhdistuslaitoksia 1970 luvulta lähtien. Raita BioKem - puhdistamoita on käytössä tuhansia. RAITA MULTI optimoi BioKemin toiminnot ja puhdistusasteen erilaissa käyttöolosuhteissa. RAITA BioKem on BAT luokkaa (parasta saatavilla olevaa tekniikkaa). Hankinta- ja käyttö- kustannukset ovat alhaiset ja puhdistusaste erittäin korkea. Lisäksi BioKem tarjoaa useita muunnelmia lietteen käsittelyyn, Liete voidaan erotella ja kompos- toida puhdistamossa.
Luonto arvostaa – ei ympäristövaikutusta.                   -  älykäs jätevedenpuhdistaja -  
BioKem          by Raita Environment
BOD 90-100 % | Ntot 50-80 % | Ptot 90-100 % | 100 % Bact.
Puhdistusteho
BioKem XL
 BioKem S
CE
EN 12566-3