Raita BioKem puhdistamo valmistetaan Suomessa. Raita puhdistamoita on toimitettu 1970 luvulta lähtien ja käytössä niitä on tuhansia. Raidan SMART ohjelma Siemensin logiikassa ohjaa puhdis- tamon toimintaa. Myös muut kompo- nentit ovat huippuluokkaa. BioKemin puhdistustulos on BAT (best available technology) luokkaa. Hankinta- ja käyttökustannukset ovat alhaiset ja puhdistusteho on erittäin korkea. BioKem voidaan varustaa myös lietteen kuivatus- ja kompostointi- järjestelmällä, jolloin lietetyhjen- nyksiä ei tarvita. Huoltoväli on pitkä. Puhdistamon käyttöikä 50-100 vuotta.
Järkevä laitepuhdistamo:   BAT puhdistustulos  pitkä käyttöikä  huippukomponentit  alhaiset käyttökulut  
BioKem
BioKem XL
BOD 90-100 % | Ntot 50-80 % | Ptot 90- 100 % | 100 % Bact.
Puhdistusteho
BioKem XL
CE
EN 12566-3
since 1968 Sewage cleaners