Att välja ett avloppssystem? Vilket system passar mig? Behöver jag ett officiellt tillstånd? Kan jag implementera mig själv?Kan jag få design/konstruktionshjälp genom dig? Vi erbjuder gratis fjärrkartläggning. I samband med undersökningen får du skriftlig information om de RAITA-system som är lämpliga för ditt bruk, eventuellt officiellt tillstånd behövs. Projektet kan genomföras helt eller delvis själv. Förutom kartläggning kan vi hjälpa dig att planera, installation av utrustning och konstruktion av systemet. Notera! Kartläggningen förpliktar dig inte att beställa - informationen du lämnar för kartläggningen kommer inte att vidarebefordras till försäljning eller till myndigheter. Se RaitaPro- sida.  
BioKem          by Raita Environment
Vanliga frågor.

Frågor                                                        

Att välja rätt Biokem-modell. Användningen av fastigheten varierar, hur skall reningsverket är dimensioneras. Vilken av Biokem-modellerna passar oss? Reningsverket ska dimensioneras efter maximal belastning. BioKem reningsverk har ett unikt styrsystem. Energiförbrukningen,  kemikalien dosering, all tekniska utrustning styrs efter belastningssituationen. Den ändrar sina funktioner automatiskt. Den släpper inte ut för mycket kemikalier eller använder pumpar kontinuerligt. Vi hjälper dig gärna att välja modell – boka en gratis fjärrkartläggning -  RaitaPro- sida.
Miljövänlighet. Hur miljövänlig är Biokem? BioKem är det mest miljövänliga reningsverksvalet (Bästa tillgängliga tekniken). Se BioKem reningseffektivitet. Övrigt: Sparar på avloppsvattentransporter och pumpningar. Energibehovet är mycket litet. Avfall återvinns vid källan (ingen infrastruktur  krävs) - se komposteringsalternativ för att behandla slam. Lång livslängd 50-100 år). Material är återvinningsbart. Med dessa i åtanke, BioKem koldioxidavtrycket är mycket litet (en bråkdel av koldioxidavtrycket från gemensam kommunal rening av avloppsvatten).
Skötsel och underhåll av BioKem. Är det komplicerat, mödosamt? Vad behöver göras? Aktiviteter relaterade till normal drift, dvs övervakning av reningsverket övervakningsljus och inspektioner en gång i månaden, är inte mödosamt eller mödosamt (5-10 min). Regelbunden tömning av slamkompost / byte av behållare var 4:e till 12:e månad har gjorts enkelt. Det tar vanligtvis 15 minuter till 30 minuter. Periodiskt underhåll (var 2-4 h / 1-3 år) kan också utföras av dig själv (om tekniken är på plats). Avsätt tid för fjärrkartläggning – RaitaPro- sida.  Se tekniska sidorna för bruksanvisning.  
Anskaffnings- och driftskostnader. Vad kostar köpet - vad kostar användningen? Att skaffa ett BioKem reningsverk är billigare än att skaffa en toalett/stängd tank/avloppsanslutning. Också driftskostnaderna är låga (1-3 euro / m3 (kemikalier, elektricitet, underhåll)) eftersom avfallet enkelt kan komposteras och återvinnas på plats. Boka en tid för fjärrkartläggning – vi hjälper dig gärna att planera. Se RaitaPro- sida. Se Manualer på våra tekniska sidorna.   
Byte av gammalt avloppssystem – kan det gamla systemet utnyttjas? Är det ekonomiskt vettigt? Det är ofta vettigt - avsätt tid för fjärrkartläggning - vi hjälper gärna till att designa din objekt. Se RaitaPro- sida.
Lukt. Förorsakar användningen av BioKem reningsverket lukter i rummet eller miljön? NEJ. Boka en tid för fjärrkartläggning - vi hjälper gärna till att designa din objekt. Se RaitaPro- sida. Se Manualer på våra tekniska sidorna.   
Hygien. Är BioKem hygienisk när den används och töms? Absolut. Vid tömning av slam, använd säkerhetsutrustning - t.ex. handskar. Välbehandlad kompost innehåller inte skadliga bakterier eller virus och dess hantering är inte farlig när säkerhetsutrustning används.   Se RaitaPro- sida. Se Manualer på våra tekniska sidorna.  
Bidédusch. Kan jag använda bidén? The bidet shower can be used.  See Manuals in our techbical pages.  
 F A Q ?? R a i t a P r o S u o m i E n g l i s h S v e n s k a E s p a n o l D e u t c h E e e s t i R u s a i a