RAITA BioKem Agri  för

avloppsvatten

RAITA BioKem Agri är avsett för rening av avloppsvatten från jordbruk, mejeri och liknande anläggningar. Reningsprocessen behandlar avloppsvatten effektivt. Operationen är oberoende och automatisk. Hårdvaran kan vara ansluten till RRC fjärrövervakning..

En långvarig lösning

Utrustningens livslängd är 50-100 år. Hela systemet är gjort för att hålla länge under krävande jordbruksförhållanden och kan enkelt underhållas.
BioKem Agri    by Raita Environment
Tutustu suomeksi
Läs mera på svenska
Read more in english
Planerings-installationshjälp
Teknisk info
        Webshop