Jätevesijärjelmän valinta? Mikä järjestelmä soveltuu minulle? Tarvitsenko viranomaislupaa? Voinko itse toteuttaa? Saanko suunnittelu / rakennuspua teidän kauttanne? Tarjoamme ilmaisen etäkartoituksen.  Kartoituksen yhteydessä saat  kirjallisesti tiedon käyttöösi soveltuvista RAIDAN järjestelmistä, mahdollisesta viranomaisluvasta.  Hankkeen voi toteuttaa kokonaan tai osin itse. Kauttamme saa kartoituksen lisäksi apua suunnitteluun, laitteistojen asentamiseen ja järjestelmän rakentamiseen.  Huom! Kartoitus ei velvoita tilaamaan - kartoitukseen antamanne tiedot eivät välity eteenpäin myyntiin tai viranomaisille. Kts RaitaPro- sivu.  
Yleisimpiä kysymyksiä.

Kysymyksiä                                                         

Oikean Biokem-mallin valinta. Kiinteistön käyttö vaihtelee, miten mitoittaa puhdistamo. Mikä Biokem-malleista sopii meidän käyttöön? Puhdistamo täytyy mitoittaa suurimman kuormituksen mukaan. BioKem puhdistamoissa on ainutlaatuinen ohjeusjärjestelmä.  Sähkön kemikaalin teknisten laitteiden kulutus ohjautuu kuormitustilanteen mukaiseksi. Se muuttaa toimintojaan automaattisesti. Se ei annostele liikaa kemiaalia tai käyttö pumppuja jatkuvasti. Mallin valinnassa autamme mielellämme - varaa ilmainen etäkartoitus.   Kto RaitaPro- sivu.  Katso BioKem - sivu         
Ympäristöystävällisyys. Kuinka ympäristöystävällinen Biokem on? BioKem on ympäristöystävällisin puhdistuslaitosvalinta (Paras käytettävissä oleva tekniikka). Katso BioKem-puhdistuksen  tehokkuus. Muuta: Säästää jätevesikuljetuksia ja pumppauksia. Energiantarve on erittäin pieni. Jätteet hyödynnetään paikalla (ei infrastruktuuria) - katso lietteen käsittelyn kompostointivaihtoehdot. Pitkä käyttöikä 50- 100 vuotta). Materiaali on kierrätettävää. Ottaen huomioon nämä seikat, BioKemin hiilijalanjälki on hyvin pieni (murto-osa kunnallisen jätevesien yhteiskäsittelyn hiilijalanjäljestä).
BioKemin hoito ja huolto. Onko se monimutkaista, työlästä? Mitä pitää tehdä? Normaalitoimintaan liittyvät toiminnot eli puhdistamon valvontavalojen valvonta ja tarkastukset kerran kuukaudessa eivät ole työläitä (5-10 min). Säännöllinen lietekompostin tyhjennys / säiliön vaihto 4- 12 kuukauden välein on tehty helpoksi. Se kestää yleensä 15 minuutista 30 minuuttiin. Määräaikaishuollon (2-4 tuntoa / 1-3 vuoden välein) voit tehdä myös itse (jos halliset tekniikkaa. Varaa aikaa etäkartoitoitukseen - Kts RaitaPro- sivu.  Katso käyttöohjeet teknisillä sivuilla.  
Hankinta - ja käyttökustannukset. Mitä hankinta maksaa - mitä käyttö maksaa? BioKem puhdistamon hankkiminen on edullisempaa kuin wc / umpisäiliö / viemäriliittymän hankkiminen. Myös käyttökustannukset ovat edullisia (1-3 euroa / m3 (kemikaali, sähkö, huollot) ) koska jäte voidaan helposti kompostoida ja hyödyntää sen syntypaikalla.  Varaa aika etäkartoitukseen - autamme mielellämme suunnittelussa kohteeseesi. Kts RaitaPro- sivu. Katso käyttöohjeet teknisillä sivuilla.  
Vanhan jätevesijärjestelmän uusiminen - voiko vanhaa järjestelmää hyödyntää? Onko se taloudellisesti järkevää? Se on usein järkevää - varaa aika etäkartoitukseen - autamme mielellämme suunnittelussa kohteeseesi. Kts RaitaPro- sivu. Katso käyttöohjeet teknisillä sivuilla.  
Haju. AIheutuuko BioKem puhdistamon käytöstä hajuja huoneeseen tai ympäristöön? EI aiheudu. Varaa aika etäkartoitukseen - autamme mielellämme suunnittelussa kohteeseesi. Kts RaitaPro- sivu.  Katso käyttöohjeet teknisillä sivuilla.  
Hygieenisyys. Onko BioKem hygeeninen käytössä ja niitä tyhjennettäessä? Lietetyhjennettäessä on syytä käyttää turvavälineitä - mm käsineitä. Hyvin valmistunut komposti ei sisällä haitallisia bakteereita tai viruksia ja sen käsittely ei ole vaarallista kun käytetään turvavälineitä. Varaa aika etäkartoitukseen - autamme mielellämme suunnittelussa kohteeseesi. Kts RaitaPro- sivu.  Katso käyttöohjeet teknisillä sivuilla.  
Bidee Voiko käyttää bideesuihkua? Bideesuihkua voi  käyttää. Varaa aika etäkartoitukseen RaitaPro- sivu. - autamme mitoituksen suunnittelussa kohteeseesi.      Katso käyttöohjeet teknisillä sivuilla.  
BioKem          by Raita Environment
Clean-Tech from  Finland F A Q ?? R a i t a P r o S u o m i E n g l i s h S v e n s k a E s p a n o l D e u t c h E e e s t i R u s a i a