BioModule          by Raita Environment

Raita Biomoduuli - M ja L

Biomoduuleita käytetään harmaiden vesien ja jätevesien puhdistukseen Mallit, mitat, kapasiteetti: M -  60x60x20 cm -  70 l/ 24h - 9m2 L  - 120x60x20 cm - 120 l /24h - 16m2

Parhaat olosuhteet mikrobien puhdistukselle

Biomoduulit parantavat biosuodatusta - Biomodulissa on paljon pinta-alaa mikrobien puhdistuksella ja juuri oikeat kosteus ja ilman- kiertoolosuhteet.

Pienemmät imeytys -, suodatuskentät

Biomoduuli-imeytys (saostuskaivon tai Bio- Boxin jälkeen) mahtuu 30% tilaan perintei- seen imeytykseen verrattuna. Biomoduuli-suodatus (saostuskaivon tai Bio- Boxin jälkeen) toteutetaan alle 50% korkeu- teen perinteiseen suodatukseen verrattuna.

Parempi puhdistusteho

Biomoduuleita käytetään maaperän puhdis- tavan ominaisuuden tehostamiseen  - esim. kun puhdistetun veden purku sijaitsee lähellä järveä, jokea tai merta.