BioKem XL edut

Varmatoiminen

BIOKEM XL on kehitetty suurempien kohteiden; kylien, pienten kaupunkien, maatalouden, hotellien jne. jätevedenpuhdistukseen. BIOKEM XL 5-500 m3/ 24 h kokoluokassa, kohteeseen räätälöityjä, kustannustehokkaita, itsesäätyvä ja etävalvottuja jätevedenpuhdistamoita.  

Puhdistuteho huippuluokkaa

| BOD - 90 - 99 % | Ptot - 90- 99 %  | Ntot - 40 - 90 % |

BIOKEM XL räätälöidään käyttökohteen tarpeiden mukaisesti.

Kustannustehokas

BioKem puhdistamon hankkiminen on edullisempaa kuin viemäriliittymän keskuspuhdistamolle hankkiminen. Myös käyttökustannukset ovat pienenpiä koska jätevesi käsitellään lähellä sen syntypaikkaa.
BOD7 mg/l
SS mg/l
P tot  mg/l

Ympäristöystävällinen

BioKem on ympäristöystävällisin puhdistuslaitosvalinta (paras käytettävissä oleva tekniikka). Katso BioKem-puhdistuksen  tehokkuus. Muita seikkoja: Säästää jätevesikuljetuksia ja pumppauksia. Energiantarve on erittäin pieni. Jätteet hyödynnetään paikalla (ei infrastruktuuria) - katso myös lietteen käsittelyn kompostointivaihtoehdot. Pitkä käyttöikä 50- 100 vuotta). Materiaali on kierrätettävää. Ottaen huomioon nämäseikat, BioKemin hiilijalanjälki on hyvin pieni (murto-osa kunnallisen jätevesien yhteiskäsittelyn hiilijalanjäljestä).