FB RAITA FB mittaa fosforinsaostus- kemikaalin ja syöttää sen jäteveteen saostaen fosforin saostus-kaivoon. Jätevesimäärä mitataan erissä (80 l) jonka mukaan samalla annostellaan RAKE fosforinsaostuskemikaalia saostuskaivoon. Annostus tapahtuu saostuskaivon ensimmäiseen osaan, jotta kemikaali sekoittuu ja vaikuttaa maksimiajan saostuksessa. Kemikaali reagoi fosfaattiin ja saostuu lietteeseen. Fosfori, joka saostuu lietteeseen tyhjennetään normaalilla lietetyhjennyksellä. Lietteenmäärä kasvaa n 30 %:lla. Suosittelemme 48 h:n viipymää saostusprosessille.
BioModule          by Raita Environment

FB fosforinpoisto

FB