Biomoduulit uusiin kohteisiin tai vanhan

saneeraukseen

Rakenne

Biomoduuleissamme on

erittäin paljon pinta-alaa -

yhden moduulin biokerroksen

pinta-ala on 9-16 m2:

Muihin biomoduuleihin

verrattaessa se on 40 % -

250 % enemmän.

Käyttökohteet: BioModuulit toimivat kasvualustana mikrobeille. Jätevesien esikäsittelynä käytetään yleisimmin saostuskaivo- tai BioBox käsittelyä. Rakenteensa ansiosta BioModuulit varmistavat biologisille puhdistukselle suuren pinta- alan kasvualustana sekä hyvän ilmankierron. BioModuulit soveltuvat imeytykseen ja suodatukseen - alueelta kenttä on 30 % (alle 10 m2) perinteisen kentän (yli 30 m3) koosta. Käyttökulut: Erittäin pienet käyttökustannukset, käyttöikä on noin 15 -30 vuotta ja sähköä ei tarvita. Huolto: Passivista menetelmää ei tarvitse huoltaa. Esikäsittely menetelmää huolletaan sen huolto-ohjeen mukaisesti. Puhdistustehokkuus: Orgaaninen aines ja ravinneaineet poistetaan biologisesti - biosuodatus (biofilmi) menetelmällä. Biomoduulijärjestelmän puhdistus-teho on riittävä harmaiden vesien puhdistamiseen kaikialla. Sekajätevesiä puhdistettaessa se riittää kaikille normaalialueille, FB fosforin poistolle tehostettuna myös ranta- ja pohjavesialueille

Vertailu biomooduleilla

tehostetun ja perinteisen

maaperäkäsittelyn välillä:

Lähtökohtana vertailussa on käytetty yhden perheen maaperäkäsittelyä kaikille jätevesille (myös wc-vedet). Yksi perhe tuottaa jätevettä 1000 l/ vrk. Hyvän maasuodatushiekan teho on 30 l / neliö / vrk eli maaperäkäsittelykenttä perinteisesti tulisi olla vähintään 33 neliötä. Tehostetulla maaperäkäsittelyllä yhden moduulin teho on 125 l / moduuli (0,72 m2) / vrk menetelmällä kentän kooksi riittää 0,6 x 10 m.
Mallit, mitat, kapasiteetti: M -  60x60x20 cm -   9m2 L  - 120x60x20 cm -  16m2

Biomoduulin hyödyt:

Biologinen puhdistusteho:

- pinta-ala n 30 % perinteisen kentän koosta - pienempialaisen suodatuksen toiminta on tehokkaampaa - vesi jakaantuu tasaisemmin kenttään ja biologinen toiminta tehokkaampaa - kuormitusvaihteluihin reagointi nopeampaa - käyttöikä on hyvän biologisen toiminnan johdosta pidempi

Kustannussäästöt rakentamisessa:

- tarvittava maa-ainesmäärä vain 20 % perinteisen maaperäkäsittelyn määrästä - tarvittava kaivuutyö vain 20-30 % perinteisen määrästä - ei tarvetta jakokaivolle - 40 % matalampi kenttä - helppo asentaa - ei herkkä asennusvirheille

Helpot ratkaisut

saneeraukseen

Osa vanhaa järjestelmää

on hyödynnettävissä!

Hyväkuntoiset saostuskaivot voidaan hyödyntää. Samoin suuri osa jätevesiputkistosta. Tarvittaessa saostuskaivotilavuutta voidaan lisätä lisäkaivoilla.

Biomoduulisuodatus (tai

imeytys) asennetaan

kaivojen jälkeen!

Biomoduulijärjestelmä mahtuu vanhan järjestelmän paikalle. Sen vaatima pinta-ala on vain 1/3 vanhasta. Korkeuden osalta se on myös huomattavasti matalampi.

RaitaPro suunnittelu

Saat kauttamme ammattitaitoisen suunnittelupalvelun. Kts lisää RaitaPro palvelusta.
BioModule          by Raita Environment