AQ BIOWC
since 1978 Biological toilets

AQ BioWC

Wc:n huuhteluvedestä erotetaan neste

jätevesiin ja kiinteäjäte kompostointiin.

laaja mallisto loma-asuntoon, pientaloon useita wc-istuin vaihtoehtoja useita säiliövaihtoehtoja wc-istuin ja kompostivessan toiminto AQ toimitetaan helposti tyhjennettävillä vaunusäiliöillä - säiliökapasiteetti 60-2000 käyttövrk (4 säiliömallia, kuvassa AQ 200). Jäte kompostoidaan samassa vaunussa loppuun asti. AQ on helposti liitettävissä yksinkertaiseen jätevesien käsittelyjärjestelmään - ne muodostavat yhdessä hankinta - ja käyttökustannuksiltaan edullisen  järjestelmän loma-asuntoon tai pientaloon.

NP ravinteiden poisto

Vesisistöjen läheisyydessä AQ:n puhdistustehoa tehostetaan NP yksiköllä. Aq erotinyksiköllä eroteltu virtsa ja huuhteluvesi sisältää kotitalouden typpikuormasta 90 % ja fosforikuormasta 60-80 %. NP yksiköllä tämä paljon ravinteita sisältävä, mutta pieni vesimäärä käsitellään. NP yksikkö hapettaa typen ja annostelee veteen RAKE kemikaalia. Hapetettu typpi (nitraatti) pelkistyy ja RAKE kemikaali saostaa fosforin jäteveden saostuskaivossa. Samaa saostuskaivoa käytetään harmaiden (pesu - ja huuhtelu) vesien käsittelyyn.