Miten kannattaa edetä AQ Bion hankinnassa? Tarvitsenko viranomaislupaa? Voinko itse toteuttaa? Saanko suunnittelu / rakennuspua teidän kauttanne? Tarjoamme ilmaisen etäkartoituksen.  Kartoituksen yhteydessä saat  kirjallisesti tiedon käyttöösi soveltuvasta järjestelmästä, mahdollisesta viranomaisluvasta.  Jos haluat uusia myös  kiinteistön jätevedenkäsittelyn, sisältyy myös tämä kartoitukseen. Hankkeen voi toteuttaa kokonaan tai osin itse. Kauttamme saa kartoituksen lisäksi apua suunnitteluun, laitteistojen asentamiseen ja järjestelmän rakentamiseen.  Kts RaitaPro- sivu.  
Clean-Tech from  Finland Yleisimpiä kysymyksiä.

Kysymyksiä                                                         

Oikean AQ Bio-mallin valinta. Mikä AQ Bio-malleista sopii meidän käyttöön? Kaikki AQ Bio-mallit on suunniteltu yhden perheen tarpeisiin (n. 5 hlöä). Pienemmissä malleissa tyhjennysväli on pienempi (60 käyttöä) kuin isoimmissa (400 - käyttöä). Pienemmät on tarkoitettu pienenpään käyttöön, isommat mallit loma- asuntoihin ja pientaloihin suurempaan käyttöön. Kun käyttöaste on suurempi, kapasiteettiä voidaan lisätä lisävaunuilla/ astioilla. Mallin valinnassa autamme mielellämme - varaa ilmainen etäkartoitus.   Kto RaitaPro- sivu.   Katso AQ Bio AQ - sivu             
Ympäristöystävällisyys. Kuinka ympäristöystävällinen valinta AQ Bio on? AQ Bio on erittäin ympäristöystävällinen käymälävalinta. Se käsittelee suurimman osan kotitalouden jätevesien kuormituksesta (WC:n  osuus on typestä 90 %, fosforista 80 % ja orgaanisesta aineesta 60 %) - loput kuormituksesta on pesu- ja huuhteluvesissä (harmaavesi), joka puhdistetaan NP yksikössä ja saostuskaivolla varustetussa harmaavesipuhdistamolla. Kts AQ Bio / NP puhdistusteho. Energiantarve on hyvin pieni. Jäte hyödynnetään syntypaikalla (ei tarvitse tyhjennys/kuljetus infraa). Pitkä käyttöikä 50-100 vuotta). Materiaali kierrätettävää. Nämä huomioiden AQ Bion hiilijalanjälki on erittäin pieni (murto-osa WC järjestelmän hiilijalanjäljestä).
AQ Bion hoitaminen ja huoltaminen. Onko se työlästä? Mitä tarvitsee tehdä? Normaaliin käyttöön liittyvät toimet, eli kompostirouheen lisääminen päivittäin ja kompostin tasaaminen viikottain eivät ole aikaavieviä tai työläitä.  Säännöllinen tyhjennys, vaunun/ astian vaihto 2 - 12 kuukauden välein on on tehty helpoiksi malleissamme.  Siihen kuluu yleensä 15 min - 30 min aikaa. Varaa aika etäkartoitukseen - autamme teknisesti helposti suoritettavan hoidon ja huollon suunnittelussa kohteeseesi. Tekniikaltaan laitteet ovat yksinkertaisia ja vahvoja ja soveltuvan moniin tarpeisiin. Kts RaitaPro- sivu. Katso käyttöohjeet teknisillä sivuilla.  
Hankinta - ja käyttökustannukset. Mitä hankinta maksaa - mitä käyttö maksaa? AQ Bion hankkiminen on edullisempaa kuin wc / umpisäiliö / viemäriliittymän hankkiminen. Myös käyttökustannukset ovat edullisia (lisäkuluna; RAKE saostuskemikaalin ja kompostirouheen hankkiminen) koska jäte voidaan helposti kompostoida ja hyödyntää sen syntypaikalla.  Varaa aika etäkartoitukseen - autamme mielellämme suunnittelussa kohteeseesi. Kts RaitaPro- sivu. Katso käyttöohjeet teknisillä sivuilla.  
Talvikäyttö - toimenpiteet kylmän kauden ajaksi. Lämpöeristys, lämmitys? Toimenpiteet kesäkauden jälkeen (kesämökki)? Jos kiinteistöä käytetään talvisin, on se huomioitava asennuksen yhteydessä eristämällä järjestelmä tai/ ja  varustamalla se lämmityselementillä.  Jos sitä käytetään pelkästää kesällä, voi AQ Bio olla eristämättömissä tiloissa.  NP- yksikkö, wc istuin ja vesilukot täytyy suojata jäätymiseltä (tai tyhjentää syksyllä vedestä). Varaa aika etäkartoitukseen - autamme mielellämme suunnittelussa kohteeseesi. Kts RaitaPro- sivu. Katso käyttöohjeet teknisillä sivuilla.  
Haju. AIheutuuko käymälän käytöstä hajuja huoneeseen tai ympäristöön? EI aiheudu.    Varaa aika etäkartoitukseen - autamme mielellämme suunnittelussa kohteeseesi. Kts RaitaPro- sivu. Katso käyttöohjeet teknisillä sivuilla.  
Hygieenisyys. Onko AQ Bio hygeeninen käytössä ja tyhjennettäessä? Käytössä AQ Bio vastaa wc:n hygieniatasoa. Tyhjennettäessä on syytä käyttää turvavälineitä - mm käsineitä. Hyvin valmistunut komposti ei sisällä haitallisia bakteereita tai viruksia ja sen käsittely ei ole vaarallista kun käytetään turvavälineitä. Varaa aika etäkartoitukseen - autamme mielellämme suunnittelussa kohteeseesi. Kts RaitaPro- sivu.  Katso käyttöohjeet teknisillä sivuilla.  
Bideesuihku. Voiko käyttää bideesuihkua? Bideesuihkua voi käyttää. Varaa aika etäkartoitukseen RaitaPro- sivu. - autamme mitoituksen suunnittelussa kohteeseesi.      Katso käyttöohjeet teknisillä sivuilla.  
Istuinten / muun tekniikan sijoittaminen. Istuinten määrä. On wc istuimen oltava suoraan kompostisäiliön yläpuolla? Kuinka monta wc-istuinta voidaan liittää Aq Bioon? Ei, wc istuin tai useammat istuimet voidaan sijoittaa vapaasti. Enintään 3  istuinta. Enimmäisetäisyys erotinyksiköltä 20 m. Varaa aika etäkartoitukseen RaitaPro- sivu. - autamme mitoituksen suunnittelussa kohteeseesi.      Katso käyttöohjeet teknisillä sivuilla.  
Pesu- ja huuhteluvesien viemäri on korkeammalla kuin Aq Bio järjestelmä. Mitä voidaan tehdä? Minne NP yksikkö voidaan sijoittaa? Erotinyksikön jälkeen voidaan vesi pumpata korkeammalle johdettavaksi viemäriin. NP yksikkö voidaan sijoittaa sisätilaan tai ulos. Varaa aika etäkartoitukseen RaitaPro- sivu. - autamme mitoituksen suunnittelussa kohteeseesi.      Katso käyttöohjeet teknisillä sivuilla.  
AQ Bio          by Raita Environment F A Q ?? R a i t a P r o S u o m i E n g l i s h S v e n s k a E s p a n o l D e u t c h E e e s t i R u s a i a