Miten kannattaa edetä Biokäymälän hankinnassa? Tarvitsenko viranomaislupaa? Voinko itse toteuttaa? Saanko suunnittelu / rakennuspua teidän kauttanne? Tarjoamme ilmaisen etäkartoituksen.  Kartoituksen yhteydessä saat  kirjallisesti tiedon käyttöösi soveltuvasta järjestelmästä, mahdollisesta viranomaisluvasta.  Jos haluat uusia myös  kiinteistön jätevedenkäsittelyn sisältyy myös tämä kartoitukseen. Hankkeen voi toteuttaa kokonaan tai osin itse. Kauttamme saa kartoituksen lisäksi apua suunnitteluun, laitteistojen asentamiseen ja järjestelmän rakentamiseen.  Kts RaitaPro- sivu.  

Clean-Tech from

Finland

Biotoilet         by Raita Environment
Yleisimpiä kysymyksiä.

Kysymyksiä                                                         

Oikean Biokäymälä-mallin valinta. Mikä Biokäymälä-malleista sopii meidän käyttöön? Kaikki Biokäymälä-mallit on suunniteltu yhden perheen tarpeisiin (n. 5 hlöä). Pienemmissä malleissa tyhjennysväli on pienempi (60 käyttöä) kuin isoimmissa (200 - 1000 käyttöä). Pienemmät on tarkoitettu “kakkosvessaksi” sisätiloihin tai muuhun pienenpään käyttöön, isommat mallit loma- asuntoihin ja pientaloihin suurempaan käyttöön. Kun käyttöaste on suurempi, kapasiteettiä voidaan lisätä lisävau- nuilla/ astioilla. Mallin valinnassa autamme mielellämme - varaa ilmainen etäkartoitus.   Kto RaitaPro- sivu.  Katso Biokäymälä IN - sivu        Katso Biokäymälä OUT - sivu                Katso Biokäymälä AQ - sivu               Katso Biokäymälä PUBLIC - sivu
Ympäristöystävällisyys. Kuinka ympäristöystävällinen valinta Biokäymälä on? Biokäymälä on ympäristöystävällisin käymälävalinta (Best Available Technology). Se käsittelee suurimman osan kotitalouden jätevesien kuormituksesta (WC veden osuus on typestä 90 %, fosforista 80 % ja orgaanisesta aineesta 60 %) - loput kuormituksesta on pesu- ja huuhteluvesissä (harmaavesi), joka puhdistetaan edullisesti ja helposti harmaavesipuhdistamolla. Kts Biotoilet/BioBox puhdistusteho. Muuta: Vettä säästävä. Energiantarve on hyvin pieni. Jäte hyödynnetään syntypaikalla (ei tarvitse infraa). Pitkä käyttöikä 50-100 vuotta). Materiaali kierrätettävää. Nämä huomioiden Biokäymälän hiilijalanjälki on erittäin pieni (murto-osa WC järjestelmän hiilijalanjäljestä).
Biokäymälän hoitaminen ja huoltaminen. Onko se työlästä? Mitä tarvitsee tehdä? Normaaliin käyttöön liittyvät toimet, eli kompostirouheen lisääminen päivittäin ja kompostin tasaaminen viikottain eivät ole aikaavieviä tai työläitä.  Säännöllinen tyhjennys, vaunun/ astian vaihto 2 - 12 kuukauden välein on on tehty helpoiksi malleissamme.  Siihen kuluu yleensä 15 min - 30 min aikaa. Varaa aika etäkartoitukseen - autamme teknisesti helposti suoritettavan hoidon ja huollon suunnittelussa kohteeseesi. Tekniikaltaan laitteet ovat yksinkertaisia ja vahvoja ja soveltuvan moniin tarpeisiin. Kts RaitaPro- sivu. Katso käyttöohjeet teknisillä sivuilla.  
Hankinta - ja käyttökustannukset. Mitä hankinta maksaa - mitä käyttö maksaa? Biokäymälän hankkiminen on edullisempaa (alle puoleen hintaan) kuin wc / umpisäiliö / viemäriliittymän hankkiminen. Myös käyttö- kustannukset ovat edullisia (lisäkuluna voi olla kompostirouheen hankkiminen) koska jäte voidaan helposti kompostoida ja hyödyntää sen syntypaikalla.  Varaa aika etäkartoitukseen - autamme mielellämme suunnittelussa kohteeseesi. Kts RaitaPro- sivu. Katso käyttöohjeet teknisillä sivuilla.  
Talvikäyttö - toimenpiteet kylmän kauden ajaksi. Lämpöeristys, lämmitys? Toimenpiteet kesäkauden jälkeen (kesämökki)? Jos kiinteistöä käytetään talvisin, on se huomioita asennuksen yhteydessä eristämällä järjestelmä tai/ ja  varustamalla se lämmityselementillä.  Jos sitä käytetään pelkästää kesällä, voi Biokäymälä olla eristämättömissä tiloissa. Varaa aika etäkartoitukseen - autamme mielellämme suunnittelussa kohteeseesi. Kts RaitaPro- sivu. Katso käyttöohjeet teknisillä sivuilla.  
Haju. AIheutuuko käymälän käytöstä hajuja huoneeseen tai ympäristöön? EI aiheudu. Istuimella ja kompostilla on oma ilmankiertonsa suoraan ulos. Normaali wc järjestelmä ilmastoituu huonetilan kautta ja käytön aikana syntynyt haju jää pitkäksi ajaksi huonetilaan. Biokäymälän istuin on ilmastoitu ulos ja sen johdosta se on hajuttomampi kuin wc. Varaa aika etäkartoitukseen - autamme mielellämme suunnittelussa kohteeseesi. Kts RaitaPro- sivu.  Katso käyttöohjeet teknisillä sivuilla.  
Hygieenisyys. Ovatko Biokäymälät hygeenisiä käytössä ja niitä tyhjennettäessä? Koska Biokäymälän huuhtelussa ei käytetä vettä, ei huonetilaan aiheudu kosteutta ja pisaroita, jossa mahdolliset virukset ja bakteerit leviäisivät. Biokäymälässä ilmastointi tapahtuu istuimen ja kompostitilan kautta ulos, joka osaltaa estää myös ulosteiden virusten ja bakteerien leviämisen huonetilaan.  Tyhjennettäessä on syytä käyttää turvavälineitä - mm käsineitä. Hyvin valmistunut komposti ei sisällä haitallisia bakteereita tai viruksia ja sen käsittely ei ole vaarallista kun käytetään turvavälineitä. Varaa aika etäkartoitukseen - autamme mielellämme suunnittelussa kohteeseesi. Kts RaitaPro- sivu.  Katso käyttöohjeet teknisillä sivuilla.  
Bideesuihku. Voiko käyttää bideesuihkua? Bideesuihkua voi kotikäyttöön tarkoitetuissa malleissa (> 200 vaunumalli) käyttää. Pienemmissä satunnainen käyttö on mahdollista. Huomioi, että ylimääränesteenmäärä on suurempi ja jätevesijärjestelmän tulee olla mitoitettu oikein. Varaa aika etäkartoitukseen RaitaPro- sivu. - autamme mitoituksen suunnittelussa kohteeseesi.      Katso käyttöohjeet teknisillä sivuilla.  
OUT
IN
F A Q ?? R a i t a P r o S u o m i E n g l i s h S v e n s k a E s p a n o l D e u t c h E e e s t i R u s a i a