AQ BIOWC

AQ BioWC

Vätskan (urin och spolar vatten) 

separeras till avloppsvatten och fast

avfall till kompostering.

Omfattande sortiment av modeller för sommarstugan, småhus, allmänna toaletter Flera toalettstols alternativ Flera komposteringstank alternativ Alla modeller med wc:s komfort och kompostens miljönytta AQ levereras med lätta att tömma vagnstankar - tankkapacitet 60-2000 användsningsdagar/ person (4 tankmodeller, AQ 200 på bilden). Avfallet komposteras i samma vagn till slutet. AQ kan enkelt anslutas till ett enkelt avloppsreningssystem - tillsammans bildar de ett ekonomisk system för ett fritidshus eller små hus.

NP enhet för att behandla N (kväve)

och P (fosfor)

Vid vattennära områden förbättras rengöringseffektiviteten med NP- enheten. Urinen och spolar vattnen som separeras innehåller 90% av hushållens kvävebelastningen och 60- 80% av fosforbelastningen. I NP-enheten behandlas denna näringsrika men lilla mängden av avloppet. NP-enheten oxiderar kvävet och doserar RAKE kemikaliet. Oxiderat kväve (nitrat) reduceras och RAKE fäller ut fosfor i slamavkiljar brunnet. Samma slamavkiljar brunnet kan användas även för att behandla grått (BDT) avlopp.
since 1978 Biological toilets