Att välja rätt Biotoalett modell. Vilken av Biotoilets modeller är lämplig för vår användning? Valet av modell påverkas av användningen av enheten. Alla Biotoilet-modeller är designade för behoven hos en familj (ca 5 personer) - deras tömningsmetod och intervall varierar. Mindre töms oftare (60 användningar) än större 200 till 2000 användningar). Mindre modeller är avsedda som en "andra toalett" för inomhusbruk eller annan småskalig användning, större modeller som "huvudtoalett" för fritidshus och småhus för bostadsbruk. När utnyttjandegraden är högre kan kapaciteten utökas med ytterligare vagnar/container.  Se Biotoalett IN - sida                    Se Biotoalett UT - sida                   Se Biotoalett AQ - sida                 Se Biotoalett PUBLIC - sida  
Vanliga frågor.

Frågor                                                        

Hur går man vidare med förvärvet av Biotoalett? Behöver jag ett officiellt tillstånd? Kan jag implementera mig själv? Kan jag få design/konstruktionshjälp? Vi erbjuder en gratis fjärrkartläggning. I samband med undersökningen får du skriftlig information om vilket system som är lämpligt för din användning, eventuellt officiellt tillstånd. Om du vill förnya fastighetens avloppsrening ingår även i Inventeringen. Projektet kan genomföras helt eller delvis själv. Genom oss kan du, förutom kartläggning, få hjälp med utformningen av den utrustningsinstallation och systemkonstruktion See RaitaPro- sida.
Miljövänlighet. Hur miljövänlig är Biotoalett? Biotoaletten är det mest miljövänliga toalettvalet (Best Available Technology). Den behandlar det mesta av hushållens avloppsvatten kväve (90 %), fosfor (80 %) och organiskt material (60 %) i toalettvattnet - resten av avlopp (gråvatten) rengörs billigt och enkelt med ett gråvattenreningsverk.  Rengöringseffektivitet för Biotoalett + BioBox.  Livslängden på Biotoaletten är 50-100 år. Dess material är återvinningsbart. Den använder inte vatten, dess energibehov är mycket låg. Avfall används på födelseorten. Koldioxidavtrycket är mycket litet (en bråkdel av toalettsystemets koldioxidavtryck).
Skötsel och underhåll av Biotoalett. Vad behöver jag göra? Tillsätta kompostströ regelbundet. Byta ut / töma komposteringsvagn / behållare vid behov.  Jämna komposten i vagnen om nödvändigt (större modeller). Dessa steg har gjorts enkla i våra modeller. Utrustningen är enkel i teknik och kräver inte regelbundet servicel. Se manualer på de tekniska sidorna. Se Manualer på våra tekniska sidorna.   
Anskaffnings- och driftskostnader. Vad kostar köpet - vad kostar användningen? Att skaffa en Biotoalett är billigare (mindre än halva priset) än att skaffa en toalett/stluten tank/avloppsanslutning. Även driftkostnaderna är låga (ytterligare kompost kan erhållas) eftersom avfallet enkelt kan komposteras och återvinnas på plats. Se Manualer på våra tekniska sidorna.   
Vinteranvändning - åtgärder för den kalla årstiden. Värmeisolering, uppvärmning? Åtgärder efter sommarsäsongen (sommarstugan)? Om fastigheten används på vintern måste enhetens utrymme isoleras och/eller förses med ett värmeelement under installationen. Om den endast används på sommaren kan Biotoilet stå i oisolerade lokaler. Se Manualer på våra tekniska sidorna.   
Lukt. Orsakar användningen av toaletten lukter i rummet eller miljön? NEJ. Sits och kompost har egen luftventilation rakt ut jämfört med ett wc-system som ventileras igenom rummet och lukten som genereras under användningen stannar kvar i rummet under lång tid. Biotoaletten är mer luktfri än wc. Se Manualer på våra tekniska sidorna.   
Hygien. Är biotoaletter hygieniska i användning och vid tömning? Eftersom inget vatten används för att spola i Biotoaletten, genereras det ingen fukt eller ånga i rummet, vilka kan sprida potentiella virus och bakterier. På Biotoaletten sker luftventilation direkt ut från sitsen och i kompostutrymmet, vilket också hjälper att inte sprida dem. Använd säkerhetsutrustning vid tömning - t.ex. handskar. Välfärdig kompost innehåller inte skadliga bakterier eller virus och dess hantering är inte farlig. Se Manualer på våra tekniska sidorna.   
Bidédusch. Kan jag använda bidén? Bidéduschen kan användas på hemmodeller (> 200 vagnmodeller). I mindre modeller är tillfällig användning möjlig. Observera att mängden överskottsvätska är högre och att avloppssystemet måste dimensioneras rätt. Boka en tid för fjärrkartläggning på RaitaPro- sida. . - vi hjälper till att dimensionera systemet.  Se Manualer på våra tekniska sidorna.  
Biotoilet         by Raita Environment
OUT
IN
F A Q ?? R a i t a P r o S u o m i E n g l i s h S v e n s k a E s p a n o l D e u t c h E e e s t i R u s a i a