LITEN AV STORLEK - LUKTFRI

MODERN MILJÖTOA

Separation av urin DryMix kompostströn tar bort lukt och förbättrar komposteringen SEP på sätet Med justerbar luftkonditionering Byt, tömningsintervall 60 användardagar (t.ex. 2 personer 30 dagar på stugan) Material polyetenplast, garanti 10 år. Finns även med en sidemonterad vätskeuppsamlingsbehållare Avfall kan samlas upp i en biologiskt nedbrytbar påse (för kompostering) luftkonditionering - luktfri - hygienisk - lätt att sköta

 INSTALLATION

MINI ÄR LÄMPLIGT FÖR DE MESTA BYGGNADEN

1) Sep skiljer urinen. Urin samlas upp genom rör till uppsamlingstanken (kanister). 2) Borra ett hål D75 i luftkonditioneringsröret. 3) Installera ventilationsröret, leveransen inkluderar en vägggenomföring, en hörndel, en 75>110 mm del och en rörhat. Andra nödvändiga delar D110 mm; rakt rör och eventuella 30 graders vinklar köps separat. I en uppvärmd byggnad och för vinterbruk rekommenderar vi att isolera luftkonditioneringsröret. MINI finns med en justerbar 12/230 V fläkt (tillval). Fläkten är installerad på luftkanalarmen. 4) Installera vätskeuppsamlingsröret. EV MINI fungerar luktfritt även vid höga belastningar. Den separerade vätskan samlas upp som gödningsvätska (sep) i en separat tank. MINI kan utrustas med ett värmeelement (tillval) som installeras under tanken och i vätskeröret (under isoleringen utanför röret). 5) Placera ett 3 cm lager kompostströ på behållarens botten, tillsätt med en hink från behållaren eller på efter användning 1 dl.

ANVÄNDNING

• Använd kompostströ i botten av kärlety vid idrifttagning. • Lägg till kompoströ regelbundet i EV MINI. • Jämna komposten i behållaren vid behov. Lägg inte i MINI ämnen som stör komposteringen. Endast avföring, urin, toalettpapper, kompostströ och biologiskt nedbrytbart hushållsavfall (bioavfall) får placeras i MINI. Se mer i info ( länk ovan ) - tekniska sidor - om bruks- och monteringsanvisningar.

MINI är lämplig för installation i uthus eller

till stugan inomhus.

W 400 mm

L  500mm

H  550 mm

W   10 kg

420   130  500 WEBSHOP MINI  BioToilet since 1978 Biological toilets