EV envirotoilets          by Raita Environment

Enviro - Tech from

Finland

Raita EV ympäristövessat on kehitetty Suomessa. Ne on tarkoitettu käytettäväksi rakennusten sisällä (EV-IN) tai ulkorakennuksessa (EV-OUT) - hajuttomasti ja hygienisesti. Olemme kehittäneet ja valmistaneet ympäristövessoja 1970- luvulta lähtien (TARA). Kehittämiämme kompostoivia ympäris- tövessoja on toiminnassa kymmmeniä tuhansia Suomessa, Ruotsissa ja muualla Euroopassa. EV vessoissa hyödynnetään luonnollista jätteen biohajoa- mista; orgaaniset aineet  ja ravinteet hajoavat biologisesti mikrobitoiminnan avulla  - kompostoitumalla. Luonnollista kompostointiprosessia, on tehostettu EV:n teknisillä ratkaisuilla;  kosteus, ilmankierto, lämpötila ja ravinteet ovat hallittuina. EV vessat ovat helppoja käyttää, pitää puhtaana ja tyhjentää.   EV vessoissa käytetään kompostointirouhetta, joka annos- tellaan käytön yhteydessä. Kompostointi on tehokasta - lopputuloksena 2-3 % hajutonta kompostia 8-10 vk:n jälkeen. Vaihtovaunun avulla hoitaminen on helppoa ja tyhjennet- täessä komposti on valmista. Vaihtoehdot nesteiden käsittelyyn: 1) SEP - virtsan erottelu 2) ECOSEP - virtsanerottelu ulosteesta, ravinteiden hyödyn- täminen kompostoinnissa 3) ECO (virtsan ravinteiden hyödyntäminen kompostoinnissa Neste voidaan käyttää lannoitenesteenä (SEP) kokonaisuudes- saan tai siitä voidaan haiduttaa 95% - 100 % (ECOSEP, ECO) ja johtaa jätevesijärjestelmään. Tutustu tarkemmin:
raita.com/ev Raita EV ympäristövessat raita.com/ev/sve Raita EV ekotoaletter
raita.com/ev    -        raita.com
raita.com/ev/eng Raita EV envirotoilets