LÄTT ATT UNDERHÅLLA -

LUKTFRITT

MODERN MILJÖTOA

• Kompostering med effektiv vätskebehandling • DryMix kompostströ eliminerar lukt och förbättrar kompostering • ECO- eller SEP-säte att välja • Justerbar ventilation • Effektiv vätskeindunstning • Stor kapacitet - byte av vagn eller tömning efter 250 dagars användning (t.ex. 5 personer 50 dagar) • Med extra vagnl - dubbel kapacitet (500 dagar) - enkel kompostering • Slitstarkt material och teknik (polyetenplast, garanti 10 år).

 INSTALLATION

200is ÄR LÄMPLIG FÖR MESTA BYGGNADER

1) I ett plastsäte kan du använda en eko- eller sep-övredel. De har samma storlek. I Eco sker urin / vätskeseparation längst ner kompostvagnen. Sep högst upp i sätet. Eco avdunstar fukt upp till 95%. Det finns också porslinstolar med eco- eller sep-funktion. Sep- drift innefattar att skölja den främre skålen (ca 1 dl), i vilket fall tryckvatten eller röret till vattentanken ovanför den också är ansluten till den. 2) Komposteringsvagnen, anslutningsröret och sätet är installeras. Komposteringsvagnen placeras under sätet. Utrymmet för vagnet är under golvet (min 92 cm hög, yta min 1mx1m, lucka eller dörr ut) eller i ett källarutrymme. Om EV 200IS används på vintern är det lämpligt att termiskt isolera rummet och utrusta det med en termostatstyrd (min. +10 grader C) värmeenhet. Om byggnaden inte hålls varm behöver utrymmet inte isoleras. Anslutningsrör D200 finns i olika längder (0,5 m, 1,5 m 2 m) och kan förkortas vid behov. 3) Installera ventilationsröret, leverans inkluderar startkontakt och ventilationshatt D110 mm (se installationsanvisningar), andra delar D110, dvs rakt rör och eventuella vinklar på 30 grader köps separat. I uppvärmda byggnader och vinterbruk rekommenderar vi att du isolerar luftventilationsröret från yttre delar. 200is finns med en 12/230 V fläkt (tillval) med justerbar drift. Fläkten är installerad på luftventilationsröret. 4)  Installera vätskeröret. 200is fungerar luktfritt även vid höga belastningar. Överskott av vätska släpps ut i avloppsvatten (eco) eller samlas upp som gödningsvätska (sep) i en separat tank. Utrusta systemet med ett lämpligt vätskesamlings- / avloppsbehandlingssystem. 200is kan utrustas med ett värmeelement (tillval) som installeras under tanken. Värmeelementet påskyndar komposteringen och förbättrar vätskeindunstningen. 5) Kapaciteten på 200is kan enkelt utökas. Den extra komposteringsbilen (tillval) fördubblar kapaciteten. 6) Placera ett 3 cm lager av kompostströ i kompostvagnens botten, tillsätt ämnet med en hink från en påse eller behållare efter användning 1 dl.

USE

• Använd kompostströ i vagnens botten. • Tillsätt kompostströ regelbundet till 200is (efter varje användning/ dag). • Jämna ut komposten i vagnen om det behövs. Lägg inte till 200is ämnen som stör komposteringen. Endast avföring, urin, toalettpapper, kompostämne och biologiskt nedbrytbart hushållsavfall (bioavfall) får placeras i 200is. I den nedre delen av sidan finns en länk till bruks- och installationsanvisningarna.

200IS - luktfri miljötoalett. Lätt underhållsbart

komposteringssystem med kompostvagn.

200IS         by Raita Environment
SEP
ECO
   -      raita.com/english
92 cm 50 cm  WEBSHOP