LÄTT ATT UNDERHÅLLA -

LUKTFRITT

MODERN MILJÖTOA

• Kompostering med effektiv vätskebehandling • DryMix kompostströ eliminerar lukt och förbättrar kompostering • ECO- eller SEP-säte att välja • Justerbar ventilation • Effektiv vätskeindunstning • Stor kapacitet - byte av vagn eller tömning efter 250 dagars användning (t.ex. 5 personer 50 dagar) • Med extra vagnl - dubbel kapacitet (500 dagar) - enkel kompostering • Slitstarkt material och teknik (polyetenplast, garanti 10 år).

 INSTALLATION

EV EASY ÄR LÄMPLIG FÖR MESTA BYGGNADER

1) I ett plastsäte kan du använda en eko- eller sep-övredel. De har samma storlek. I Eco sker urin / vätskeseparation längst ner kompostvagnen. Sep högst upp i sätet. Eco avdunstar fukt upp till 95%. 2) Komposteringsvagnen, anslutningsröret och sätet är installeras. Komposteringsvagnen placeras under sätet. Utrymmet för vagnet är under golvet (min 92 cm hög, yta min 1mx1m, lucka eller dörr ut) eller i ett källarutrymme. Om 200KU används på vintern är det lämpligt att termiskt isolera rummet och utrusta det med en termostatstyrd (min. +10 grader C) värmeenhet. Om byggnaden inte hålls varm behöver utrymmet inte isoleras. Anslutningsrör D200 finns i olika längder (0,5 m, 1,5 m 2 m) och kan förkortas vid behov. 3) Installera ventilationsröret, leverans inkluderar startkontakt och ventilationshatt D110 mm (se installationsanvisningar) andra delar D110, dvs rakt rör och eventuella vinklar på 30 grader köps separat. I uppvärmda byggnader och vinterbruk rekommenderar vi att du isolerar luftventilationsröret från yttre delar. EV 200 finns med en 12/230 V fläkt (tillval) med justerbar drift. Fläkten är installerad på luftventilationsröret. 4)  Installera vätskeröret. EV 200 fungerar luktfritt även vid höga belastningar. Överskott av vätska släpps ut i avloppsvatten (eco) eller samlas upp som gödningsvätska (sep) i en separat tank. Utrusta systemet med ett lämpligt vätskesamlings- / avloppsbehandlingssystem. 200KU kan utrustas med ett värmeelement (tillval) som installeras under tanken. Värmeelementet påskyndar komposteringen och förbättrar vätskeindunstningen. 5) Kapaciteten på 200KU kan enkelt utökas. Den extra komposteringsbilen (tillval) fördubblar kapaciteten. 6) Placera ett 3 cm lager av kompostströ i kompostvagnens botten, tillsätt ämnet med en hink från en påse eller behållare efter användning 1 dl.

ANVÄNDNING

• Använd kompostströ i vagnens botten. • Tillsätt kompostströ regelbundet till 200KU (efter varje användning/ dag). • Jämna ut komposten i vagnen om det behövs. Lägg inte till 200KU ämnen som stör komposteringen. Endast avföring, urin, toalettpapper, kompostämne och biologiskt nedbrytbart hushållsavfall (bioavfall) får placeras i 200KU. Se mer i info ( länk ovan ) - tekniska sidor - om bruks- och monteringsanvisningar..

200KU - luktfri miljötoalett. Lätt underhållsbart

komposteringssystem med kompostvagn.

 ECO 76 cm 90 cm 44 cm 52 cm SEP ECO-SEP 200KU  BioToilet since 1978 Biological toilets