R a i t a P r o T E C H N I C A L Manuals CE F A Q ??
Sade-, harmaa-, jätevesi
Käymäläjätteiden lajittelu ja kompostointi kiinteistöllä          - jäteveden ravinnekuormituksen vähentäminen          80 % BOD:lle, 90 % typelle ja 90 % fosforille Kiinteistön biojätteen hyödyntäminen ja hyödyllisten jakeiden lajittelu         - 80 - 90 % pienempi hiilijalanjälki jätehuollossa (kuljetukset ja keräys)         - jätteiden kierrätysaste 85-100 % Hulevesipäästöt         - 90 - 100 %: pienemmät virtaukset rankkasateiden aikana. Vaihtoehtoinen menetelmä veden uudelleenkäytöllä "vihreillä kattoilla" kaupunkikiinteistöissä. Ruokahuollon omavaraisuusasteen lisääminen.         - 50-75 % vihannesten vuotuisesta tarpeesta tuotetaan kiinteistöintegroiduissa kasvihuoneissa.  
Uusiutuvaa energiaa aurinkosähköllä ja talousvesijärjestelmällä          - 30-75 % energiasta uusiutuvista lähteistä

KORKEA VEDEN JA JÄTTEIDEN KIERRÄTYSASTE TARKOITTAA PIENTÄ HIILIJALANJÄLKEÄ:

MITEN 80 % JÄTTEISTÄ JA 90 % VEDESTÄ KIERRÄTETÄÄN RAIDAN  TEKNOLOGIALLA:

EKO-JÄRKEVÄ VEDEN JA JÄTTEIDEN KIERRÄTYS:

90 %
Bio-, käymäläjäte
80 %