Raita Bio HS harmaavesi puhdistamot on kehitetty Suomessa - Raita on kehitettänyt ja valmistanut harmaan veden puhdistamoita 1970-luvulta alkaen. Raita Bio puhdistamoita on tuhansia käytössä. RAITA Bio -prosessi optimoi puhdista- mon toiminnot ja puhdistuksen kaikissa käyttöolosuhteissa. Se yhdistää aktiivilieteprosessin biosuodatukseen - parhaalla puhdistusteholla. RAITA Bio HS on BAT luokkaa (best available technology) - Investointi - ja käyttökustannukset ovat alhaisia - puhdistusteho parasta. Lisäksi Raita Bio HS:llä on monia muunnelmia ylimäärälietteen käsittelyyn. Lietteen erottelu ja kompostointi voidaan toteuttaa puhdistamon yhteydessä, jolloin lietteen tyhjennyksiä ei tarvita.  
BioHS         by Raita Environment
BioHS
Luonto arvostaa – ei ympäristövaikutusta.                   -  älykäs jätevedenpuhdistaja -  
WEBSHOP