Raita Public toaletter är utvecklade i Finland. De är utformade för allmänt bruk. De fungerar luktfritt, hygieniskt och miljövänligt. Biotoaletter använder den naturliga biologiska nedbrytningsprocessen - organisk materia och näringsämnen bryts ned biologiskt med mikrobiella aktivitet - genom kompostering. Biotoaletter använder DryMix komposteringsmedel, som doseras när toaletten används. Kompostering är effektiv - resultatet är 2-3% luktfri kompost av avfallet efter 8-10 veckors kompostering. BIOTANK samlar upp avfallet i en tank vilken töms med tankbil för vidare behndling till kommunens reningsverk. Avfallet behandlas med Smell-Off vätska som startar biologisk nedbrytning i tanken och eliminerar lukt.
PUBLIC TOILETS          by Raita Environment XL