XL                  by Raita Environment
SEP
ECO

LÄTT ATT UNDERHÅLLA - LUKTFRITT

MODERN MILJÖTOA

• Kompostering med effektiv vätskebehandling • DryMix kompostströ eliminerar lukt och förbättrar kompostering • ECO- eller SEP-säte att välja • Justerbar ventilation • Effektiv vätskeindunstning • Slitstarkt material och teknik (polyetenplast, garanti 10 år).

 INSTALLATION

EV EASY ÄR LÄMPLIG FÖR MESTA BYGGNADER

1) I ett plastsäte kan du använda en eko- eller sep- övredel. De har samma storlek. I Eco sker urin / vätskeseparation längst ner kompostvagnen. Sep högst upp i sätet. Eco avdunstar fukt upp till 95%. Det finns också porslinstolar med eco- eller sep- funktion. Sep-drift innefattar att skölja den främre skålen (ca 1 dl), i vilket fall tryckvatten eller röret till vattentanken ovanför den också är ansluten till den. 2) Komposteringsbehållaren, anslutningsröret och sätet är installeras. Komposteringsbehållaren placeras under sätet. Utrymmet för vagnet är under golvet (min 120-150 cm hög, yta min 1,2m-2m, lucka eller dörr ut) eller i ett källarutrymme. Om EV XL används på vintern är det lämpligt att termiskt isolera rummet och utrusta det med en termostatstyrd (min. +10 grader C) värmeenhet. Om byggnaden inte hålls varm behöver utrymmet inte isoleras. Anslutningsrör D200 finns i olika längder (0,5 m, 1,5 m 2 m) och kan förkortas vid behov. 3) Installera ventilationsröret, leveransen inkluderar 75 mm 40 mm, förlängning 110, 2 xangle 45 110 och rörhatt, andra nödvändiga delar D110, dvs rakt rör och eventuella vinklar på 30 grader köps separat. I uppvärmda byggnader och vinterbruk rekommenderar vi att du isolerar luftventilationsröret från yttre delar. XL finns med en 12/230 V fläkt (tillval) med justerbar drift. Fläkten är installerad på luftventilationsröret. 4)  Installera vätskeröret. XL fungerar luktfritt även vid höga belastningar. Överskott av vätska släpps ut i avloppsvatten (eco) eller samlas upp som gödningsvätska (sep) i en separat tank. Utrusta systemet med ett lämpligt vätskesamlings- / avloppsbehandlingssystem. XL kan utrustas med ett värmeelement (tillval) som installeras under tanken. Värmeelementet påskyndar komposteringen och förbättrar vätskeindunstningen. 5) Placera ett 10 cm lager av kompostströ i kompostbehållarens botten, tillsätt ämnet med en hink från en påse eller behållare efter användning 1 dl.

ANVÄNDNING

• Använd kompostströ i botten. • Tillsätt kompostströ regelbundet till XL (efter varje användning/ dag). • Jämna ut komposten Lägg inte till XL ämnen som stör komposteringen. Endast avföring, urin, toalettpapper, kompostämne och biologiskt nedbrytbart hushållsavfall (bioavfall) får placeras i XL. I de tekniska sidorna finns ritningar och bruks- och installationsanvisningarna.