Att välja rätt AQ Bio-modell. Vilken av AQ Bio-modellerna passar oss? Alla AQ Bio-modeller är designade för behoven hos en familj (ca 5 personer). Mindre modeller har ett mindre dräneringsintervall (60 användning) än den största (400 användning). De mindre är avsedda för mindre användning, de större modellerna för fritidshus och för småhus med för större användning. När utnyttjandegraden är högre kan kapaciteten utökas med ytterligare vagnar/containrar. I valet av modell hjälper vi gärna till - boka en gratis fjärrundersökning. Se Biotoalett AQ - sida     Se RaitaPro- sida.           
Svar för vanliga frågor.
Hur går man vidare med planeringen att installera en AQ Bio? Behöver jag ett officiellt tillstånd? Kan jag installera systemet själv? Kan jag få planerings/konstruktionshjälp? Vi erbjuder en gratis fjärrkartläggning. I samband med katläggningen får du skriftlig information om vilket AQ Bio system är lämpligt för din användning, och om det behövs officiellt tillstånd. Om du behöver/ vill förnya fastighetens avloppsrening ingår även den. Projektet kan genomföras helt eller delvis av dig själv. Genom oss kan du, förutom kartläggningen och  planeringen få hjälp även med installationen, Se RaitaPro- sida.
Miljövänlighet. Hur miljövänlig är AQ Bio? AQ Bio är ett mycket miljövänligt toalettval. Den klarar det mesta av hushålls avloppsvattenbelastningen (WC 90% kväve, 80% fosfor och 60% organiskt material) - resten är i tvätt- och sköljvatten (BDT, gråvatten), vilka renas i ett NP-enhet och ett gråvattenreningsverk försett med slamavkiljare (sedimenteringsbrunn) , AQ Bio / NP rengöringseffektivitet .  Energibehovet är mycket litet. Avfall återvinns vid källan (inget behov av tömning/transportinfra). Lång livslängd 50-100 år). Material återvinningsbart. Med tanke på dessa är koldioxidavtrycket för AQ Bion mycket litet (en bråkdel av toalettsystemets koldioxidavtryck).
Sköta och underhålla din AQ Bio. Är det mödosamt? Vad behöver göras? Åtgärder relaterade till normal användning, dvs att tillsätta kompostströ och jämna ut kompost ca en gång i veckan, är inte tidskrävande eller mödosam. Tömning, byte av vagn/behållare (2 - 12 månaders interval)  har gjorts enkelt på våra modeller. Det tar vanligtvis 15 min till 30 min tid. Utrustningen är enkel i teknik och kräver inte regelbundet servicel. Vi hjälper till att tekniskt planera lätkött  skötsel och underhåll. Se RaitaPro- sida. Se Manualer på våra tekniska sidorna.   
Anskaffnings- och driftskostnader. Vad kostar köpet - vad kostar användningen? Att skaffa en AQ Bio är förmånligare (mindre än halva priset) än en toalett/stluten tank/avloppsanslutning. Driftkostnaderna (RAKE utfällningskemikaliet och kompoströt) är också låga eftersom avfall enkelt kan komposteras och återvinnas på plats. Boka en tid för fjärrkartläggning – vi hjälper dig gärna att planera systemet. Se RaitaPro- sida. Se Manualer på våra tekniska sidorna.   
Vinteranvändning - åtgärder för den kalla årstiden. Värmeisolering, uppvärmning? Åtgärder efter sommarsäsongen (sommarstugan)? Om fastigheten används vintertid måste hänsyn tas till det vid installationen genom att isolera systemet och/och utrusta det med värmeelement. Om den används ensam på sommaren kan AQ Bio vara i oisolerade utrymmen. NP-enhet, toalettstol och vattenlås måste skyddas från frysning (eller tömmas för vintern). Om AQ Bio används endast  på sommaren kanden vara oisolerad. Boka en tid förfjärrkartläggning –– vi hjälper dig gärna att planera systemet. Se RaitaPro- sida. Se Manualer på våra tekniska sidorna.   
Lukt. Orsakar användningen av toaletten lukter i rummet eller i miljön? NEJ. Boka en tid förfjärrkartläggning –– vi hjälper dig gärna att planera systemet. Se RaitaPro- sida. Se Manualer på våra tekniska sidorna.   
Hygien. Är AQ Bio hygieniska i användning och vid tömning? Vid användning motsvarar AQ Bio WC’s hygiennivå. Använd säkerhetsutrustning vid tömning - t.ex. handskar. En väl färdig kompost innehåller inga skadliga bakterier eller virus och dess hantering är inte farlig vid användning av säkerhetsutrustning. Se Manualer på våra tekniska sidorna.   
Bidédusch. Kan jag använda bidén? En bidédusch kan användas. Boka en tid förfjärrkartläggning –– vi hjälper dig gärna att planera systemet. Se RaitaPro- sida. Se Manualer på våra tekniska sidorna.   
Placering av stolar/övrig teknik. Antal stolar. Måste toalettstolen vara direkt ovanför kompostbehållaren? Hur många toalettstolar kan kopplas till Aq Bio? Nej, toalettstolen eller flera stolar kan placeras fritt. Upp till 3 stolar kian finnas i systemet. Maximalt avstånd från separatorenheten 20 m. Boka en tid förfjärrkartläggning –– vi hjälper dig gärna att planera systemet. Se RaitaPro- sida. Se Manualer på våra tekniska sidorna.   
Tvätt- och sköljvattenavloppet är högre än Aq Bio-systemet. Vad kan göras? Var kan NP-enheten placeras? Efter separatorenheten kan vattnet pumpas högre till avloppet. NP-enheten kan placeras inomhus eller utomhus. Boka en tid förfjärrkartläggning –– vi hjälper dig gärna att planera systemet. Se RaitaPro- sida. Se Manualer på våra tekniska sidorna.   
Clean-Tech from  Finland AQ Bio          by Raita Environment F A Q ?? R a i t a P r o S u o m i E n g l i s h S v e n s k a E s p a n o l D e u t c h E e e s t i R u s a i a