-      raita.com/svenska

Clean-Tech from

Finland

EV IN          by Raita Environment
Raita EV miljötoaletter har utvecklats i Finland. De är avsedda för inomhusbruk (EV-IN) eller för användning i uthuset (EV-OUT) - de är luktfria och hygieniska. Vi har utvecklat och tillverkat miljötoaletter sedan 1970-talet. (TARA, EV). Det finns tiotusentals av våra toaleter i Finland, I Sverige och andra Europeiska länder. EV toaletter utnyttjar det naturliga biologiska nedbrytsnings processen - organiskt material och näringsämnen är nedbryts biologisk med mikrobiell aktivitet - genom kompostering. Den naturliga komposteringsprocessen är förbättrat av EVs tekniska lösningar; med att kontrollera fuktighet, luft- cirkulation, temperatur och näringsämne balansen. EV-toaletter är enkla att använda, hålla rena och tömma.   EV-toaletter använder komposteringsströ, vilken doseras vid användningen av toaletten. Komposteringen är effektivt - resultatet blir 2-3% luktfri kompost av avfallet efter 8-10 veckors kompostering. Toaletten är enkelt att använda och tömma med hjälp av bytbar kompostvagn. Genom att använda två eller flera vagnar tömmer man alltid fulkomposterad kompost. EV’s alternativer för hanteringen av vätskorna (urinen): 1) SEP - urinseparation 2) ECOSEP - urinseparation av avföringen, näringsämnerna används i komposteringprocessen. 3) ECO - urin och dess näringsämnerna används i komposte- ringprocessen.   Vätskan kan användas som gödselvätska (SEP) i sin helhet. Eller den kan användas i komposterings och avdunstras samtidigt med i kom 95% till 100% (ECOSEP, ECO) och resten kan ledas till ett avloppssystem.