Luonto arvostaa – ei ympäristövaikutusta.                   -  älykäs jätevedenpuhdistaja -  
BioHS         by Raita Environment

Kuusivaiheinen puhdistusprosessi:

1) saostuskäsittely - esikäsittely 2) rasvanerotus  - esikäsittely 3) mikrobiologinen puhdistus - bioprosessi 4) ilmastus - bioprosessi 5) vedenkierrätys - bioprosessi 6) poistuvan veden suodatus - jälkikäsittely

Tehostettu luonnon

menetelmästä

Esikäsittely

Esikäsittelyssä (1.säiliö) puhdistamoon tulevasta jätevedestä erotetaan kiintoaines ja rasva gravitaation avulla. Bioprosessi alkaa anaerobisissa (hapettomissa) olosuhteissa

Bioprosessi

Bioprosessi perustuu harmaan jäteveden tehokkaaseen biosuodatukseen. Mikrobit ovat biosuotimessa ja vedessä jota kierrätetään ilmannostepumpulla (ei liikkuvia osia) aerobisessa (hapellisissa) olosuhteissa suodattimen lävitse. Bioprosessi kestää erinomaisesti kuormitusvaihteluita ja reagoi vesimäärän ja kuorman muutokseen nopeasti. Orgaaninen kuorma ja ravinteet hajoavat biologisen mikrobitoiminnan (biofilmi) ansiosta. Mikrobitoiminta tapahtuu suodatinelementeissä. Elementtejä on kolmea eri tiheyttä (290, 350, 450 m2/m3). Niiden avulla luonnossa yleisesti toimiva biosuodatus (biofilmi) prosessi on tehostettuna pienessä tilassa. Elementeissä olevat mikrobit poistavat orgaanista ainesta, ravinteita biologisesti. Elementtien suuren pinta-alan ja hyvän ilmankierron ansiosta puhdistus on hyvin tehokasta. RAITA HS puhdistamo toimii hyvin kohteissa joissa on kuormitusvaihteluita, tehostettu suodatin reagoi nopeasti kuormituksen muutokseen. Puhdistettu vesi voidaan johtaa ojaan, kivipesään tai suodattaa maahan.

Puhdistustehto

Puhdistusteho ja tekniset ominaisuudet ovat EU standardien mukaiset - katso RAITA HS puhdistamon  vaatimustenmukaisuusvakuutus (“declaration of conformity” käyttö ja asennusohje linkistä) koskien puhdistehoa ja laitteen teknisiä ominaisuuksia. HS puhdistamon puhdistustehokkuus on testattu, kts linkki (HS puhdistusteho) . 

Huolto

Mikrobipuhdistuksen suodatinelementti nostetaan ylös ja puhdistetaan tarvittaessa (kerran 3-4  vuodessa) harjaamalla tai pesemällä ne. Jälkisuodatuksen elementti puhdistetaan tarvittaessa (esimerkiksi lietetyhjennyksen yhteydessä). Elementeistä puhdistettava jäte kompostoidaa tai toimitetaan jätehuoltoon. Saostuskaivon lietettä poistetaan kerran vuodessa SAV vaunulla tai loka-autolla. Ilmapumpun kumikalvot vaihdetaan 4-5 vuoden välein.

Käyttökulut

Hyvin pienet käyttökulut, suodattimien vaihtotarve n 10 vuoden välein, sähkön kulutus  ~ 60 w / puhdistuttu m3.

Bio HS:n prosessi hyödyntää

luonnollista biopuhdistusta

 BioHS WEBSHOP