Oikean BioBox-mallin valinta. Mikä BioBox-malli sopii meidän käyttöön? Mallin valintaan vaikuttavat kiinteistön käyttö ja sen wc-järjestelmä. BioBox- mallit on suunniteltu yhden perheen tarpeisiin (n. 5 hlöä)  - pienemmät mallit kesämökkeihin (kantovesi) - isommat mallit loma- asuntoihin  (mukavuuksilla varustettuja). Kun käyttöaste on suurempi, niihin voidaan liittää lisäkaivoja. Järjestelmä voi olla itsehuollettava (käytetään ympäristökäymälä- järjestelmien kanssa) tai huolto voi perustua lietteen tyhjentämiseen (wc + suljettu säiliö). Katso BioBox VALINTA- sivu.
Yleisimpiä kysymyksiä.
Miten kannattaa edetä jätevedenpuhdistushankkeessa? Tarvitsenko viranomaislupaa? Voinko itse toteuttaa? Saanko suunnittelu / rakennuspua teidän kauttanne? Tarjoamme ilmaisen etäkartoituksen.  Kartoituksen yhteydessä saat  kirjallisesti tiedon kiinteistöösi soveltuvasta järjestelmästä ja puhdistusvaatimuksista.  Viranomaislupa tarvitaan lähes aina. Hankkeen voi toteuttaa kokonaan tai osin itse. Kauttamme saa kartoituksen lisäksi apua suunnitteluun, laitteistojen asentamiseen ja jätevesijärjestelmän rakentamiseen. Katso RaitaPro- sivu.
Kuinka tehokkaasti BioBox puhdistaa? Hyväksytäänkö se kohteeseeni? BioBoxin puhdistustehokkuus ylittää viranomaisvaatimukset myös pohjavesi- ja ranta-alueilla. Puolueettomissa  seurannoissa puhdistustulos on ollut erittäin hyvä. Katso BioBox puhdistustulos- sivu. Hyväksyntä saadaan viranomaisen lupa-menettelyn kautta.
BioBox järjestelmän huoltaminen. Mitä minun tarvitsee tehdä? BioBoxin toimintaa seurataan säännöllisesti (kk:n välein) sen suodattimet puhdistetaan noin kerran vuodessa (ohjeistuksen mukaisesti). Suodattimet kaavitaan, harjataan tai pestään, jäte kompostoidaan. Suodattimet vaihdetaan uusiin 10-15 vuoden käytön jälkeen. Katso käyttöohjeet teknisillä sivuilla.   
Kotitaloudessa käytettävät pesuaineet? Pitäisikö käyttää nk. ympäristöystävällisiä pesuaineita? BioBoxien puhdistusteho on testattu yleisesti markkinolla saatavilla “normaaleilla pesuaineilla” sekä kotitalouden puhdistusaineilla.  Ympäristö- ystävälliseksi testattuja aineita voidaan myös käyttää. Tärkeintä on huomioida aineen annostusohjeet - liiallinen annostus voi aiheuttaa huonontunutta biologista puhdistusta. Katso käyttöohjeet teknisillä sivuilla.  
Talvikäyttö - toimenpiteet kylmän kauden ajaksi. Lämpöeristys, lämmitys? Toimenpiteet kesäkauden jälkeen (kesämökki)? Jos kiinteistöä käytetään talvisin, on se huomioita asennuksen yhteydessä eristämällä järjestelmä tai/ ja  varustamalla se lämmityselementillä. Jos sitä käytetään pelkästää kesällä, voi se olla eristämättä. Suosittelemme syksyllä suodattimien puhdistusta ja niiden säilytystä talven yli paikassa missä ei ole jäätyvää vettä (esim. BioBoxin sisällä, joka on tyhjennetty vedestä). Katso käyttöohjeet teknisillä sivuilla.   
Kapasiteetin lisääminen BioBoxiin. Voiko BioBoxin kapasiteettiä laajentaa? Kaikilla malleilla on kapasiteettiä yhdelle perheelle (5 hlöä). Lisäkapasiteettiä saadaan lisäämällä BioBoxin eteen kaivotilavuutta (rasva / saostukaivolla) tai sen jälkeen purkupaikkaan lisäsuodatusta (biomoduulit). Vesimäärä tunnissa / vuorokaudessa lisääntyy / huoltoväli (rasvakaivo) pitenee. Laajennukset huomioidaan ja kartoitusvaiheessa. Katso BioBox VALINTA- sivu.
Hinta, käyttökulut, laitteiston käyttöikä. Miksi BioBoxin hankinta on perusteltua muihin jätevesijärjestelmiin verrattaessa? Kustannuksia arvioitaessa ota huomioon hankintahinta, asennuksen kustannus, käyttökustannukset sekä laitteen käyttöikä. BioBox on edullinen ja pienikokoinen - se on edullinen hankkia ja helppo asentaa. BioBoxilla ei ole suuria jatkuvia käyttökuluja - suodattimet puhdistetaan kerran vuodessa ja uusitaan 10-15 vuoden käytön jälkeen. Sen käyttöikä on erittäin pitkä - 50-100 vuotta. 
Talouden käyttöveden käsittelyjärjestelmän huuhteluvesi (kun meri-, järvi- , huonolaatuisen kaivon vettä puhdistetaan talouden käyttövedeksi). Voiko järjestelmän huuhteluvesiä johtaa BioBoxiin? EI. Puhdistuksessa käytettävää vettä ei kannata johtaa harmaiden vesien puhdistuksen kautta, koska se häiritsee biologista puhdistusta (veden ph, alkaliteetti alhainen, klooria puhdistusaineena) . Se kannattaa johtaa ohi järjestelmän. Vesi ei aiheuta kuomitusta ympäristölle.
Virtsan tai ylimääränesteen johtaminen BioBox järjestelmään. Voiko virtsaa tai Biokäymälän ylimääränestettä johtaa BioBoxiin? BioBox on lähtökohtaisesti suunniteltu “harmaan veden” puhdistukseen. Virtsa sisältää suurimman osan kotitalouden kuormasta eikä sitä voi johtaa suoraan “harmaisiin jätevesiin”.  Sen voi kerätä talteen ja käyttää lannoitenesteenä tai se voidaan käsitellä ja johtaa käsittelyn jälkeen oikein mitoitettuun jätevesijärjestelmään (myös BioBox järjestelmään). Varaa aika etäkartoitukseen RaitaPro- sivu.  - autamme mitoituksen suunnittelussa kohteeseesi. Katso käyttöohjeet teknisillä sivuilla.  
Mihin BioBox asennetaan? Aina maahan vai onko mahdollista myös maan päällä (esim lattian alle)? Voiko sen asentaa sisälle (esim. kellariin)? Kuinka estää jäätymistä talvella? BioBox voidaan asentaa maahan (vain kansi näkyy) tai maan päälle tai esim. kellariin - se eristetään asennuksen yhteydessä jos se on kylmässä paikassa / tilassa/  huoneessa. Eristys tehdään paikan päällä tavallisilla eristelevyillä (50 mm) tai voidaan käyttää myös valmiita eristyspaketteja. Maan päälle asennettuna tarvitaan yleensä myös lämmityselementti. . Katso käyttöohjeet teknisillä sivuille
Soveltuuko BioBox jätevesien käsittelyyn pohjavesialueella? BioBox soveltuu hyvin pohjavesialueelle. Sijainti pohjavesialueella ei tuota lisävaatimusta puhdistustehon osalta, bioboxin puhdistusteho riittää. Etuna pohjavesialueella on BioBoxin pieni korkeus. Puhdistettu vesi voidaan johtaa helposti avo-ojaan tai imeytykseen lähelle maanpintaa, jolloin etäisyys pohjeveden pintaan on mahdollisimman suuri. Imeytettäessä suosittelemme imeytyskaivoamme (kk600 tai KK 400) jolloin purkupaikkaa voi huoltaa, siitä voidaan ottaa tarvittaessa näyte. Lisäksi siinä on mukana ilmastointiputki tuloilmalle. Alle tulee kivi / sepelikerros riittävän suurelle alueelle, josta imeytys tapahtuu maahan. Varaa aika etäkartoitukseen RaitaPro- sivu. - autamme mitoituksen suunnittelussa kohteeseesi. Katso käyttöohjeet teknisillä sivuilla. 
F A Q ??

Verkkokauppa:

Asiakaskertomuksia:

Yhteystiedot, rekry:

Ohjeet:

Usein kysyttyä: