RRC

RAIDAN PA XL puhdistamot, XL pumppaamot, DEEP kompostorit on kehitetty suurempiin kohteisiin. Niitä ohjataan MULTI ohjelmistolla joka on kehitetty ohjaamaan laitteita ja seuraamaan niiden toimintaa. Toimintaa etäseurataan RRC (RAITA REMOTE CONTROL) järjestelmällä: RRC kerää käyttötietoja: pinnat prosessin tapahtumat käsittelymäärät välittyvät on-line puhdistamon omalla RRC sivulle. Sivulta voidaan tarkastella myös historiatietoa. 
RRC:n avulla puhdistamoa voidaan etäohjata ja ohjelmoida; säätää pumppausaikoja, poistaa lietettä, pumpata. etäohjaus ohjelmointi
RRC lähettää hälytykset sähköpostiin. hälytykset laiterikot muut hälytykset ja muistutukset