Se en video om BioBox filter:
Se en video om: Raita Environment:
Naturen tackar för ingen miljöpåverkan
Alla bekvämligheter för fritidshus eller villa med EV IN Bio toalett och BioBox XL reningsverk. Ingen slambiltömning. Det smartaste, enklaste och billigaste sättet är att hantera avfall på din egen plats, säkert och på ett miljövänligt sätt.
Långa avloppsledningar och avloppsrening i stora centrala reningsverk övertygar inte alla, särskilt inte när man bor i glesbygd. Systemets kostnad och miljövänlighet väger i balans när man väljer en miljövänlig lösning.
Samtidigt, när du vill ha alla bekvämligheter i ett villa vill du också värna om miljön och naturen. Rening av avloppsvatten blir en viktig fråga i glesbygden. Frågan är också reglerad i lag.
Lämpliga avfallshanteringssystem behövs, särskilt nära vatten, eftersom inget förorenande ska förorena miljön.
Återföring av näringsämnen till marken
I många hus går svart och grått vatten direkt till en sluten septiktank, eftersom orenat vatten och slam inte får släppas ut i naturen utan ordentlig rening.
Men ur miljösynpunkt och ekonomisk synvinkel vore det smartaste att återföra näringen till landet och ta tillvara den lokalt, vilket också kommer att eliminera långa distanser med  slamtömningar och hålla näringscirkulationen på öarna i balans.
Det är också bättre för samhället att avloppsvattnets näring och belastning renas och sedan tas upp i marken på den egna fastigheten och att avfallet inte transporteras till ett kommunalt avfallsreningsverk. Enklaste sättet att ta sig till både stugan och småhuset är egen komposterande torrtoalett och att tvättvattnet renas på plats.
 
EV IN eliminerar toa bekymmer.
.
EV IN har alternativ som passar bra för utdassen så som för anvåndningen inomhus på stugan.
EV IN biotoalett förvandlar toalettavfall till kompostjord.    
Rengör avloppsvatten med BioBox XL
Det finns även enkla och effektiva lösningar för att behandla avloppet.
Ett avloppsfilter behövs till stugan, speciellt i skärgården, då smutsigt vatten inte får hamna i vattnet. Dessutom, i en stuga på torrmark, orsakar utsläpp av avloppet obehandlat i marken luktstörningar och kan locka till sig oönskade gäster, som råttor.
BioBoxit
 är små avloppsfilter designade för stugor och fritidshus. De behöver inte el för att fungera. Efter filterbehandling kan det renade vattnet säkert släppas ut i miljön.
Underhållet är enkelt: filtren rengörs en gång om året och filterelementen byts ut vart 10:e till 15:e år. Själva enheten håller upp till 50-100 år.
Filtren i BioBox XL rengörs en gång per år, men filterelementen byts endast vart 10:e till 15:e år. Ingen torv eller mossa används i filtret, så driftskostnaderna förblir låga.
Uppgradera nu dina toa- , avlopps  och avfallssystem
Börjar du fundera på vilken typ av toas-, avlopps- och avfallsbehandlingslösningar som skulle vara rätt för din stuga? Vad skulle vara ett miljövänligt, pålitligt och lättskött alternativ?
Företaget utvecklar och tillverkar reningsverk för gråvatten och blandavfall, miljötoaletter och komposter.
Det finns många alternativ för att genomföra ett avloppsvattenprojekt. Raita Environments metoder kan användas för att minska mängden slam som ska avlägsnas: tömningsintervallet kan förlängas eller slammet kan även behandlas på plats.
I ett avloppsprojekt kan proffs spara på kostnader genom att kunna utnyttja befintliga brunnslösningar och avloppsledningar som en del av systemet.
Du kan få avloppslösningar till din stuga som en nyckelfärdig lösning, eller bara projektering, tillståndsprocess och tillsyn om du vill vara med i bygget själv.
Begär en gratis
fjärrmappping
            Du har hjälp av de bästa experterna på området och lokala partners runt om i landet.
Biotoaletter löser stugans toalettavfallshanteringsproblem. Dom är luktfria, lätta att underhålla ekolösningar med säker avfallshantering, och miljövänlig.
Raita Environment är ett finskt företag fokuserat på miljöteknik där du får expert- och kvalitets- service inom avlopps- och avfallshantering.  
Läs mera om RAITA ENVIRONMENT
Se video av EV IN
by R a i t a ? ?