Hajuttomat pumppaamot ja jätevesilinjat!

RAITA H2S-OFF -  hajuttomat pumppaamot ja jätevesilinjat!

Kokonaistaloudellinen jätevesilinjasto:

Rikkivety-ongelman poistaminen pidentää teknisten laitteiden ja jätevesilinjaston käyttöikää. Lisäksi linjasto on hajuton ja vaaraton. Kauttamme kokonaistoimitus - alkaen suunnittelusta.

Rikkivedyn ehkäisy linjastossa -  kannattavuuden

arviointia:

Hajuhaitat:

Rikkivedyn ehkäisy linjastossa poistaa hajuhaittoja entistä paremmin. Vähemmän valituksia ja häiriöitä.

Työturvallisuus:

Rikkivedyn ehkäisy linjastossa lisää työturvallisuutta, rikkivetymäärät olisivat keskimäärin alle 10 ppm mikä on EU:n käyttöturvallisuusraja.

Rikkivedyn korroosiovaikutus linjaston ja pumppaamojen

käyttöikään:

Rikkivedyn ehkäisy linjastossa pidentää pumppaamojen ja jätevesilinjastojen käyttöikää. Käyttökohteesta riippuen pumppaamon toiminnallinen elinkaari on noin 10 – 20 vuotta (lähde; johtavat pumppaamovalmistajat).  Esimerkkilaskelma; Rikkivedyn korroosiovaikutusalueella on linjastossa noin 10 pumppaamoa. Linjapumppaamojen (n 100-500 m3/ vrk)  saneerauskustannus on 10000-20000 euroa (lähde; johtavat pumppaamovalmistajat), eli elinkaaren pituuden mukaan kustannukset ovat rikkivetypitoisessa linjastossa (10 vuodessa 100000 200000 euroa) 10000-20000/ vuosi verrattuna käsiteltyyn linjastoon (20 vuodessa 100000-200000 euroa) 5000-10000/ vuosi. Kustannussäästöjä käyttäiän pitenemisen johdosta  5000 - 10000 euroa / vuosi.

Ylläpitokustannukset:

Linjastot ja pumppaamot toimivat varmemmin, joten häiriöitä on vähemmän. Kustannussäästö 1-5 % ylläpitokustannissa.

Vaikutus jätevedenpuhdistukseen:

Jätevedenpuhdistamolle tuleva jätevesi on puhtaanpaa ja sen käsittelykustannukset ovat pienemmät (esikäsittelyssä ei tarvitse poistaa rikkivetyä, BOD:n väheneminen linjastossa). Säästöt esikäsittelykemikaalien määrissä ja ilmastuskustannuksissa (energia). Kustannussäästö  5-15 % kemikaalikustannuksissa ja  lläpitokustannissa.  

H2S (RIKKIVETY) ongelma

Rikkivetyä esiintyy yleisesti

viemärilinjoissa 

Rikkivetyä syntyy, kun mikrobit (aerobiset) ovat käyttäneet vedessä olevan hapen jolloin mikrobi- toiminta muuttuu hapettomaksi (anaerobiseksi).  Tämä on luonnollinen prosessi, joka alkaa viemärilinjastossa jo muutaman tunnin kuluessa. Rikkivety haisee ympäristöön ja on lisäksi erittäin vaarallinen kaasu. Se korrosoi betonia, metalleja ja jopa muovia

RAITA H2S-OFF

poistaa myös

korroosiovaikutukset! 

Ehkäisemällä rikkivedyn (H2S) muodostuminen jätevesilinjastossa pidennetään linjaston käyttöikää ja vähennetään sen korjaustarpeita. Lisäksi linjastosta tulee hajuton ja vaaraton ympäristölleen ja huoltohenkilöstölle.