Tankar          by Raita Environment

Miljöteknik från

Finland

Raita’s Tankar är utvecklade i Finland. Vi har utvecklat och producerat avloppstankar sedan 1980-talet. Vi har levererat mer än 50000 Raita tankar i våra avloppssystem till Finland, Sverige och andra delar av Europa. Tankar upp till 5,3 m3 är tillverkade av (PE) plast med rotation gjutning. Deras hållbarhet är testad i enlighet med standard EN 12566-1 - (VTT -S-06698-13) Tankar från 6m3 till 100 m3 är gjorda av glasfiber. Deras hållbarhet är enligt standarderna i EVS-EN 976-1: 2000, EVS-EN 976-2: 2000
raita.com/tanks/fin Säiliöt jätevesille raita.com/tanks/sve Tankar för avloppet
raita.com/tanks    -        raita.com
raita.com/tanks/eng Tanks for sewage
CE
CE