Säiliöt          by Raita Environment

Cleantech from

Finland

Raidan jätevesisäiliöt on kehitetty Suomessa Olemme kehittäneet ja valmistaneet jätevesisäiliöitä 1980 luvulta alkaen. Olemme toimittaneet yli 50000 säiliötä jätevesijärjestelmiemme mukana Suomeen, Ruotsiin ja muihin Euroopan maihin. Säiliöt 0,5 - 5,3 m3: Ne on valmistettu rotaatiovalulla PE muovista. Niiden lujuus on testattu standardi EN 12566-1 - (VTT -S-06698-13) mukaisesti. Säiliöt 6m3 - 100 m3: Ne on valmistettu lasikuidusta standardin EVS-EN 976-1: 2000, EVS-EN 976-2 mukaisesti.
raita.com/tanks/fin Säiliöt jätevesille raita.com/tanks/sve Tankar för avloppet
raita.com/tanks    -        raita.com
raita.com/tanks/eng Tanks for sewage
CE
CE