Kundhistorier:

12 reningsverk av storleken 100 - 1500 boende till Estland.

Vi levererade 12 reningsverk till Estlad 2012-2013. Kommunen Paide

förnyade avloppsreningen för sina byar.

Nu har de fungerad för 4 år och varit under myndigheternas syn, med 4

offentliga kontroller för varje reningsverk per året.

Reningsresultaterna av dessa testomgångar visar att RAITA PA XL

reningsverk fungerar pålitligt med perfekta resultat.

Reningsresultatet var i 99 % av de 416 proverna 30 % bättre än

myndighetskraven (Europeiska krav). I genomsnitt var

reningsgraden BOD 98 % (>10 mg), Fosfor 95 % (> 1 mg), Kväve

60 % (>30 mg).

Alla reningsverk är kopplade till fjärrkontroll. De kontrolleras även med

besök ca en gång per vecka.

Raita’s PA XL MULTI reningsverk har visat sig att vara pålitliga självständiga, och effektiva. Kostnaden per m3 renad vatten är ca 40 % av vad kostnaden blir med centraliseradrening av avloppet.       

RAITA PA XL reningsvserk

med effektiv bio-kemisk process - olika slambehandlingsmöjligheter - RRC fjärrkontroll

BioKem XL reningsverk 5-500 m3/ 24 h
Food Industry (Fish processing)

Färrkontroll

BAT efficiency
raita.com/paxl Sewage treatment