Kundhistorier:

Litet utrymme på fritidshustomten. Det perfekta valet till oss var HS reningsverk. “ Vi fick en HS0.6 BDT renare till vår holme 2008. Den var av passlig storlek för att installeras på vår tomt. HS har fungerat problemfritt, den klarar bra även stora mängder av gäster bland annat i samband med fester” Slamtömningen med SAV-slamvagn fungerar bra - slammet kan lätt komposteras i SAV-vagnen.” Vi är nöjda med HS0.6.”
BDT biorenare