system för större objekt - byar, jordbruket.

system för sommarstugor, fritidshus

och småhus. 

Oy Raita Environment Ltd - Oy Raita Environment Domestic Ltd

Mer videor i youtube.

BDT (gråvatten) renare - tankar       

System för WC och BDT (blandad) avlopp          

XL avloppsreningssystem         

Pumpstationer| Avskiljare

Domestic  

Komposteringssystem          

Infra 

Se mera i Youtube 

Miljötoaletter    

Teknisk info
Planerings-installationshjälp
   Webshop