system för större behov - byar, städer, jordbruket.

produkterna för sommarstugor,

fritidshus och småhus.

Vi är ett företag specialiserat på miljöteknik med decennier av erfarenhet (vår verksamhet inom miljöteknologi började 1952). Vi levererar våra egna produkter. De har utvecklats av oss och tillverkas av oss. Vi hoppas att du hittar lösningen för dina behov i vårt breda produktsortiment. Vi vill att du ska bli övertygad om vår expertis, precis som våra tiotusentals kunder före dig. Be om mer information om det behövs. Ilkka Raita, VD - Oy Raita Environment Ltd - Oy Raita Environment Domestic Ltd
Oy Raita Environment Ltd - Oy Raita Environment Domestic Ltd

Miljötoaletter   

BDT (gråvatten) renare - tankar       

System för WC och BDT (blandad) avlopp      

XL avloppsreningssystem

Pumpstationer| Avskiljare         

Domestic 

Komposteringssystem       

Infra 

Lisää videoita youtube sivuillamme.

Raita Miljöteknik youtube - se mer.

system för större behov - byar, städer, jordbruket.

system för sommarstugor,

fritidshus och småhus.

Vi är ett företag specialiserat på miljöteknik med decennier av erfarenhet (vår verksamhet med miljöteknologi började 1952). Vi levererar våra egna produkter. De har utvecklats av oss och tillverkas av oss. Vi hoppas att du hittar lösningen för dina behov i vårt breda produktsortiment. Vi vill att du ska bli övertygad om vår expertis, precis som våra tiotusentals kunder före dig. Be om mer information om det behövs. Ilkka Raita, VD - Oy Raita Environment Ltd - Oy Raita Environment Domestic Ltd
Oy Raita Environment Ltd - Oy Raita Environment Domestic Ltd

Miljötoaletter   

BDT (gråvatten) renare - tankar       

System för WC och BDT (blandad) avlopp      

XL avloppsreningssystem

Pumpstationer| Avskiljare         

Domestic 

Komposteringssystem       

Infra 

Lisää videoita youtube sivuillamme.

Raita Miljöteknik youtube - se mer.