Jätevesisuunnittelua

alan ammatilaiselta!

Jätevesisuunnittelulla merkittäviä säästöjä

Kartoitus Kartoitus on maksuton. Se ei velvoita tilaamaan ja on muutenkin sitoumukseton.  Yhteydenotto on ensimmäinen toimenpide projektin aloitukselle. Jätevesisuunnittelu kiinteistöllä Jätevesisuunnitelma sisältää: - suunnittelun kiinteistöllä, käynnin matkakuluineen, laitteiston mitoituksen, yhteydenotot ja neuvottelut viranomaisten kanssa,  kirjallisen suunnitelman, suunnittelukarttoineen, - rakennuslupa- ja toimenpidelupahakemuksen täyttämisen. Takuu;  suunnitelma hyväksytään tuotteillamme.

Suurempien kohteiden mitoituspalvelut

Olemme suunnitelleet ja mitoittaneet tuhansia kohteita. Kokoluokkana yhden perheen - 5000 asukkaan jätevesiratkaisut. Kohteinamme ovat usein myös maatalouden, elitarviketuotannon yksiköt, tai suurempien kokonaisuuksien kuten ulkoilu - retkeilyalueiden, golfkenttien tai matkailukohteiden ratkaisut.
Apuna projektisi toteutuksessa
Koko paketti alan ammattilaisilta!    RAITA Pro!
Nyt on viimeinen hetki laittaa JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT
KUNTO    N!
HUOM! Määräaika päättyy 31.10.2019
§  Talousjätevesiasetus  ja ympäristönsuojelulaki
Ympäristönsuojelulain    (527/2014)    muutos    (19/2017)    ja    sen    perusteella    annettu    uusi    hajajätevesiasetus    (157/2017)    tulivat    voimaan    3.4.2017.    Sääntelyä kohtuullistettiin hallitusohjelman mukaisesti. Asetus koskee kaikkia uudisrakennuksia ja kiinteistöjä, joissa tehdään rakennus- tai toimenpidelupaa vaativia korjaus- tai muutostöitä. Ranta-alueilla     ja     pohjavesialueilla     jätevesien     käsittelyjärjestelmän     on    täytettävä   kunnan   ympäristönsuojelumääräyksissä   määrätty   perustasoa    ankarampi puhdistusvaatimus 31.10.2019 mennessä. Joissakin kiinteistöissä nykyisten järjestelmien uudistaminen riittää ja toisissa on koko järjestelmä uusittava. Jätevesijärjestelmien uusiminen vaatimukset  täyttävälle tasolle edellyttää ammattimaisa suunnittelua ja rakentamista.