Vi har levererat tusentals RAITA BioKem reningssystem för avloppsvatten, Till Finland, Sverige, Baltikum och Ryssland. Vi har testat reningsverket RAITA BioKem (storlek 0,85-4,5m3 / 24 h) i enlighet med den europeiska standarden (EN 12566-3:2005) RAITA BioKem XL reningsverk har testade i verkliga omständigheterna vid övervakning av miljömyndigheterna.

Sammanfattning av RAITA BioKem XLs rengöringsprestanda

Denna sammanfattning visar övervakningsresultaten från 13 olika BioKem XL reningsverk. Mer än 3100 prover av vilka 99% med utmärkta rengöringsresultat (bättre än gränserna).  
Byns avloppsreningsverk - 120 m3/24 h - installerad 2007 - krav: BOD 15 mg/l - Ptot 0,8 mg/l - resultat 2007-2017: BOD - 98 %, Ptot - 95 % (mer än 500 prov - 98% över krav

Rengöringseffektiviteten är i toppklass

| BOD - 90 - 99 % | Ptot - 90- 99 %  | Ntot - 40 - 90 % |

Byns avloppsreningsverk - 10-150m3/24 h - installerad 2012-13 krav: BOD 25 mg/l - Ptot 2 mg/l - resultat 2013-2017: BOD - 99 %, Ptot - 97 % (mer än 2000 prov  ->2016 ->2018 - 99,5% över krav)
Byns avloppsreningsverk - 30 m3/ 24 h - installerad 2021 - krav: BOD 15 mg/l - Ptot 1mg/l - resultat 2021: BOD - 100 %, Ptot - 96 %, Ntot - 94% (sanitetets avlopp)  (sanitet och slakteriavlopp)  (ca 150 prover- 100 % över krav  30_6_21 | 7_7_21 | 10_8_21 | 24_8_21 | 26_10_21|
Ytterligare rengöringsdata finns tillgänglig vid behov.