Olemme toimittaneet tuhansia RAITA BioKem -jätevedenkäsittelyjärjestelmiä, Suomeen, Ruotsiin, Baltian maihin ja Venäjälle. Olemme testanneet RAITA BioKem puhdistamon (kokoluokka 0,85-4,5m3/ 24 h) eurooppalaisella standardin  (EN 12566-3:2005) mukaisesti. RAITA BioKem XL puhdistamot on testattu seurantakohteissa, joissa on jatkuva ympäristöviranomaisen seuranta.

Yhteenveto RAITA BioKem XL puhdistustehosta

Tässä yhteenvedossa on 13:n eri BioKem XL puhdistamon seurantatuloksia. Noin 3000 näytettä, 99 % erinomaisin puhdistustuloksin  (parempaa kuin viranomaismääräys).  
Kylän jätevedenpuhdistamo - 120 m3/24 h - asennettu 2006 - rajat: BOD 15 mg/l - Ptot 0,8 mg/l - noin 800 näytettä 2007-2021, 99 % parempia kuin raja-arvot - Keskimääräinen puhdistustehokkuus vuosina 2010-2021: BOD 98 % /5,3 mg/l) vuosikeskiarvot 3,0 - 11,0 mg/l) Ptot 95 % / 0,56 mg/l vuosikeskiarvot 0,09 - 0,7 mg/l)

Puhdistuteho on huippuluokkaa

| BOD - 90 - 99 % | Ptot - 90- 99 %  | Ntot - 40 - 90 % |

Kylien jätevedenpuhdistamot - 10-150m3/24 h - asen. 2012-13 rajat-arvot: BOD 25 mg/l - Ptot 2 mg/l - tulokset vuosina 2013-2017: BOD - 99 %, Ptot - 97 % (yli 2000 näytettä  ->2016 ->2018 - joista 99,5% yli raja-arvojen)
Kylän jätevedenpuhdistamo - 30 m3/ 24 h - asennettu 2021 - rajat: BOD 15 mg/l - Ptot 1mg/l - tulokset 2021: BOD - 100 %, Ptot - 96 %, Ntot - 94% (sanitettivesillä)  (sanitetti ja teurasvesillä)  (n 150 näytettä - 100 % yli - raja-arvojen  30_6_21 | 7_7_21 | 10_8_21 | 24_8_21 | 26_10_21|
Lisää puhdistusdataa saatavana tarvittaessa. Pyytäkää lisätietoja sähköpostilla.