RAITA MA puhdistamo on

pitkäikäinen puhdistamoratkaisu

maitotilan jätevesille.

Maatalouden jätevesien puhdistukseen.

Puhdistamot maataloudelle
Raita MA
RAITA MA on kehitetty maatalouden, maitotilojen ja vastaavien kohteiden jätevedenpuhdistukseen. Puhdistusprosessi käsittelee jätevedet tehokkaasti. Toiminta on itsenäistä ja automaattista. Laitteisto voi olla yhteydessä RRC etäseurantaan.

Päitkäikäinen ratkaisu

Laitteiston käyttöikä on 50-100 vuotta. Koko järjestelmä on tehty kestämään pitkään maatalouden vaativissa olosuhteissa ja sitä voidaan helposti huoltaa.
Linkkejä, ladattavaa:    PA pientalopuhdistamo | XL puhdistamot | RRC etäseuranta
raita.com/ma Sewage treatment