H2S-Off sopimus

H2S (rikkivety) ehkäisy

Rikkivedyn muodostuminen ehkäistään pitämällä jätevesi hapellisena, jätevettä ilmastamalla tai lisäämällä jäteveteen Nutriox -No3 (kalsiumnitraattia). Ehkäisy on: - Yksinkertainen järjestelmä - Yksi toimenpide auttaa koko linjaan - Poistaa myös korroosiovaikutuksen - Poistaa (työ)terveysriskin

H2S (rikkivety) eliminointi

Poistaminen jätevedestä:

Rikkivedyn poistaminen (eliminointi) tapahtuu hapettamalla jätevettä ilmastamalla tai lisäämällä jäteveteen Nutriox -No3 (kalsiumnitraattia).

Poistaminen ilmasta:

Rikkivety poistetaan ilmasta adsorption avulla.  Pienet pitoisuudet (alle 10 ppm) poistetaan helposti aktiivihiilisuodattimella. Aktiivihiilipanos vaihdetaan sen tehon loputtua. Suurempiin pitoisuuksiin tehoaa märkäpesuri - aktiivisen biologisen suodatuksen kautta johdetaan rikkivetypitoista ilmaa. Suuria ilmamääriä käsitellään  biosuodattamalla ilma turpeen, kompostin tai vastaavan biologisen massan lävitse.

RAITA H2S-OFF sopimus

Sopimuksella H2S (rikkivety) ongelma ratkaistaan toimestamme näillä yllämainituilla toimenpiteillä. 
Linkkejä, ladattavaa:    Esite    |    H2S Off esitys |Ohjaus-  ja mittaus | Esittelyvideo |
Raita H2S-OFF

H2S-Off sopimus

Crowton Clip H2S mittari

H2S hälyttimet

raita.com/h2s    RAITA H2S-Off
Henkilökohtainen hälytysmittari  - käyttöikä aktivoinnista 24 kuukautta. Lisätietoa.Crowton Clip hälyttimestä.