H2S (rikkivety) ehkäisy

Rikkivedyn muodostuminen ehkäistään pitämällä jätevesi hapellisena, jätevettä ilmastamalla tai lisäämällä jäteveteen Raita H2S-off nestettä. Ehkäisy on: - Yksinkertainen järjestelmä - Yksi toimenpide auttaa koko linjaan - Poistaa myös korroosiovaikutuksen - Poistaa (työ)terveysriskin

H2S (rikkivety) eliminointi

Poistaminen jätevedestä:

Rikkivedyn poistaminen (eliminointi) tapahtuu hapettamalla jätevettä ilmastamalla tai lisäämällä jäteveteen Raita H2S-off nestettä.

Poistaminen ilmasta:

Rikkivety poistetaan ilmasta adsorption avulla.  Pienet pitoisuudet (alle 10 ppm) poistetaan helposti aktiivihiilisuodattimella. Aktiivihiilipanos vaihdetaan sen tehon loputtua. Suurempiin pitoisuuksiin tehoaa märkäpesuri - aktiivisen biologisen suodatuksen kautta johdetaan rikkivetypitoista ilmaa. Suuria ilmamääriä käsitellään  biosuodattamalla ilma turpeen, kompostin tai vastaavan biologisen massan lävitse.

RAITA H2S-OFF yhteistyösopimus

Yhteistyösopimuksella H2S (rikkivety) ongelma ratkaistaan toimestamme. 
-  hajuttomat pumppaamot ja jätevesilinjastot!
H2S-off
sopimus
H2S-off