system för större objekt - byar, jordbruket

system för sommarstugor,

fritidshus och småhus.

Oy Raita Environment Ltd - Oy Raita Environment Domestic Ltd

BDT (gråvatten) renare - tankar    

Minireningsverk - tankar 

XL avloppsreningssystem       

Pumpstationer| Avskiljare

XL

Domestic  

Komposteringssystem     

Infra 

Miljötoaletter