Raita Biomodulen är utvecklad i Finland. Vi har utvecklat och producerat biomoduler sedan 1970-talet. Vi har levererat ca 5000 Raita biomodul- system för rengöring gråvatten (BDT) och avlopps- vatten till Skandinavien, Baltiska stäterna och andra länder i Europa. Raita Biomodul förbättrar biofiltrering - vår Bio- modul har 16 m2 area för mikrobiell rening med perfekta fukt och luftflöde omständigheter. Storleken på en modul är 60 cm x 120 cm). Kapaciteten är 120 l / 24 h / st Biomodulen används för infiltration efter pre- behandling (slamavkiljare eller BioBox) av avloppet till marken - det kräver endast 30% av ytan jämfört till traditionell markininfiltrering. Biomodulen används även som biofilter (markbädd) - det kräver 50% av höjden (ca 60 cm istället på 120 cm) jämfört med traditionell filtreringsbädd (markbädd). Biomodulen kan användas även  för att förbättra marken naturlig reningseffekt - te.x  när utloppet av det behandlade avloppsvatten ligger i närheten av en sjö eller en å.   Bekanta dig närmare:
raita.com/biomodule/fin Biomoduulit
raita.com/biomodule    -        raita.com
CE
raita.com/biomodule/sve Biomoduler raita.com/biomodule/eng Biomodules

Clean-Tech from

Finland

BioModule          by Raita Environment