Biomodule           by Raita Environment

Clean-Tech from

Finland

raita.com/biomoduulit Biomoduulit raita.com/biomodule/sve Biomoduler
raita.com/biomodule    -        raita.com
raita.com/biomodule/eng Biomodules
CE
Raita Biomoduuli on kehitetty Suomessa. Olemme kehittäneet ja valmistaneet biomoduuleja 1970-luvulta lähtien. Olemme toimittaneet noin 5000 biomoduulijärjestelmää harmaiden vesien ja sekajätevesien puhdistukseen Suomeen, muihin pohjoismaihin, Baltian maihin ja muualla Eurooppaan. Biomoduuli parantaa biosuodatusta - Raita Biomoduulin pinta-ala on 16 m2  - mikrobipuhdis- tukseen parhailla kosteus- ja ilmankierto-olosuh- teilla. Yhden moduulin koko on 60 cm x 120 cm). Kapasiteetti on 120 l / 24 h / kpl Biomoduuleja käytetään veden maahanimeytyk- sessä jätevesien esikäsittelyn jälkeen (saostuskaivo, BioBox) - tilantarve on  vain 30% perinteisen maa- peräkäsittelyn pinta-alasta. Biomoduuleja käytetään myös maasuodatuksessa - korkeus on vain 50% verrattuna perinteisen maa- suodatuksen korkeudesta (n. 60 - 80 cm - 120-150 cm sijasta). Biomoduuleja käytetään myös maaperän puhdistus- vaikutuksen parantamiseen  - esim kun puhdistetun veden purku on lähellä järveä, jokea tai muuta vesistöä.