Raita BioKem minireningsverk är utvecklade i Finland. Vi har utvecklat och producerat minireningsverk sedan 1970-talet. Det finns flera tusen av Raita BioKem minireningsverk i bruk i Finland, Sverige och i de andra Europeiska länderna. RAITA MULTI optimerar BioKems funktioner och reningsgrad för olika driftsförhållanden. RAITA BioKem är BAT klass (bästa tillgängliga teknik). Investeringskostnaderna och driftskostnaderna är låga jämfört med reningsgraden som krävs för minireningsverken. Dessutom BioKem erbjuder många variationer för slambehandlingen. Läsa mer on BioKem:
raita.com/BioKem/fin BioKem puhdistamot raita.com/svenska/pa BioKem minireningsverk
raitabiokem.com    -        raita.com
raita.com/BioKem/eng BioKem cleaners
CE
EN 12566-3
BOD 90-100 % | Ntot 50-80 % | Ptot 90-100 % | 100 % Bact.
Reningsgrad
BioKem          by Raita Environment